30 września studenci I roku zostali uroczyście przyjęci do społeczności akademickiej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania. Złożyli ślubowanie, spotkali się z władzami uczelni oraz poznali dziekanów i prodziekanów swoich kierunków. Od dzisiaj mogą z dumą mówić, że są studentami WSIiZ.

Ceremonia rozpoczęła się pokazem filmu o sukcesach uczelni w ubiegłych latach. Potem głos zabrał prof. Tadeusz Pomianek, Rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. – Witamy w murach naszej uczelni. Studia to wspaniały okres – powiedział na powitanie. Dodał też, że jest to jednocześnie czas wyzwań i budowania solidnej podstawy dla przyszłych sukcesów zawodowych.

Prof. Pomianek zaznaczył, że w ostatnich latach rynek edukacji i szkolnictwa wyższego bardzo się zmienił i w dzisiejszych czasach trudno kogoś zaskoczyć posiadaniem dyplomu. Ambitni ludzie, jego zdaniem, powinni kłaść nacisk na dobre wykorzystanie czasu studiów. Wybrać uczelnię, która traktuje poważnie swoich studentów i daje im możliwości zdobycia umiejętności praktycznych. Właśnie taką jest Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania.

– Jesteśmy uczelnią wymagającą. Jesteśmy uczelnią specyficzną. Szanse, jakie stwarzamy, wykorzystać może każdy z Was. Dla Waszego dobra będziemy się starać skutecznie zachęcić Was do systematycznej pracy. Potraktujcie to, co przed wami jako najważniejszy czas w waszym życiu – radził prof. Pomianek.

– Życzę wam, żebyście byli zadowoleni z tego, że nam zaufaliście. Jestem przekonany, że osiągniemy wspólny sukces. Zachęcam do tego, abyście każdą godzinę, spędzoną w tej uczelni, wykorzystali mądrze – podsumował swoje wystąpienie Rektor WSIiZ.

Na koniec przemówienia prof. Tadeusz Pomianek przedstawił studentom I roku swoich najbliższych współpracowników – dr. Wergiliusza Gołąbka, Prorektora ds. rozwoju i współpracy WSIiZ, oraz dr. Andrzeja Rozmusa, Prorektora ds. nauczania WSIiZ.

– Rozpoczynacie studia w wyjątkowym dla uczelni roku – roku jubileuszu 20-lecia. Waszym udziałem będzie wiele ważnych i ciekawych wydarzeń, na które już dziś serdecznie zapraszam. Mam nadzieję, że również dla Was ten rok będzie wyjątkowym, podobnie, jak cały czas studiów – powiedział dr Andrzej Rozmus.

Po prezentacji Dziekanów i Prodziekanów poszczególnych kierunków rozpoczęło się uroczyste ślubowanie. Kolejna grupa młodych ludzi stała się częścią społeczności akademickiej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Na koniec Immatrykulacji głos zabrał przedstawiciel społeczności studenckiej WSIiZ – Dominik Ciurko, przewodniczący Samorządu Studenckiego. – W imieniu własnym i w imieniu wszystkich członków Samorządu Studenckiego i społeczności studenckiej witam was bardzo ciepło w murach naszej uczelni. Zachęcam, byście szukali tu wiedzy i przyjaciół. Nie zmarnujcie spędzonego tu czasu – doradził starszy kolega.