Profesorowie, Stanisław Waltoś z WSIiZ w Rzeszowie oraz Piotr Hofmański z Uniwersytetu Jagiellońskiego zostali wyróżnieni tytułem „najlepsi autorzy” w konkursie „Prawnik Roku” dziennika Rzeczpospolita. Nagroda została przyznana w związku z książką „Proces karny. Zarys systemu. Wydanie 13”.

W uzasadnieniu nagrody wskazano – Czołowi proceduraliści w błyskawicznym tempie uaktualnili swoje dzieło, uwzględniając ponowną fundamentalną zmianę modelu procesu karnego w 2016 r.

Wskazany podręcznik akademicki z postępowania karnego wydany został przez wydawnictwo Wolters Kluwer Polska w ubiegłym roku. Publikacja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem i obecnie trwa jej dodruk. Pierwsze wydanie książki zostało opublikowane w 1985 roku, następnie wielokrotnie była aktualizowana, a dziś jest to podręcznik wykorzystywany w większości polskich szkołach wyższych na kierunkach związanych z prawem.

Każda nagroda i docenienie dorobku naukowców z WSIiZ przez zewnętrzne instytucje jest dla nas niezwykle cenne. Pozwalają one przekonać się, że kadra naukowo-dydaktyczna Uczelni niesie się ze sobą jakość rozpoznawalną i uznawaną nie tylko w regionie, ale także w kraju i skali międzynarodowej – podsumowuje prof. nadzw. dr. hab. Agata Jurkowska-Gomułka, Prorektor WSIiZ ds. Nauki i dodaje – Nagroda dla Profesora Waltosia przyznana została za osiągnięcie szczególne – podręcznik, którego napisanie w sposób pozwalający na dobre komunikowanie treści odbiorcy-studentowi jest niejednokrotnie znacznie trudniejsze niż napisanie artykułu adresowanego do innych naukowców.

Prof. dr hab. Stanisław Waltoś jest autorem około 400 opublikowanych prac naukowych, a wśród nich blisko 60 w językach obcych, ok. 200 rozpraw, studiów i artykułów, 20 prac zbiorowych redagowanych lub współredagowanych, m.in.: "Zasady naczelne procesu karnego", "Owoce zatrutego drzewa", "Na tropach doktora Fausta i inne szkice", "Collegium Maius". Profesor Waltoś jest doktorem honoris causa kilku uniwersytetów, w tym: Uniwersytetu Warszawskiego, został także uhonorowany m.in.: medalem „Merentibus” Uniwersytetu Jagiellońskiego, nagrodą im. L. Kronenberga, nagrodą im. E. Wende, Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.
Szczegółowy życiorys Profesora znajduje się na portalu WSIiZ