– Mamy do czynienia z wybitnym uczonym, wielkim pedagogiem, człowiekiem renesansu – mówił prof. Krzysztof Rączka, dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, podczas uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa prof. Stanisławowi Waltosiowi, pracownikowi naukowemu Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Prof. Stanisław Waltoś jest autorem bądź współautorem pond 350 publikacji, w tym licznych monografii, podręczników z zakresu prawa i procesu karnego, skryptów, opracowań dydaktycznych, blisko 200 artykułów. – Na jego opracowaniach wykształciło się kilka pokoleń polskich prawników, a do dziś są one przywoływane w piśmiennictwie i orzecznictwie sądowym. Pod redakcją profesora i z jego publikacjami ukazało się też kilkanaście prac zbiorowych, które stały się trwałym elementem dorobku nauki procesu karnego – stwierdził prof. Tomasz Grzegorczyk, recenzent dorobku naukowego wyśmienitego prawnika.

Do najważniejszych publikacji jego autorstwa należą m.in.: "Postępowanie szczególe w procesie karnym", "Model postępowania przygotowawczego na tle prawnoporównawczym", "Akt oskarżenia w procesie karnym", "Proces karny zarys systemu", a także "Świadek w procesie sądowym".

Profesor aktywnie działa również na gruncie międzynarodowym, był m.in. ekspertem naukowym w Radzie Europy oraz ekspertem rządu łotewskiego ds. kodyfikacji karnej. Jest także członkiem Akademie der Wissenschaft in Nordheim – Westphalen w Niemczech. Niejednokrotnie wykładał na uniwersytetach zagranicznych w USA, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Szwecji i na Węgrzech.

Źródło: Uniwersytet Warszawski