Profesor Aleksander Hall został odznaczony Orderem Oficera Legii Honorowej

Prof. nadzw. dr Aleksander Hall od 2002 roku jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Jest doktorem habilitowanym nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk (rozprawa habilitacyjna pod tytułem „Historia prawicy francuskiej (1981-2007)”). W drugiej połowie lat 80. działał w opozycji demokratycznej, w szczególności w Ruchu Młodej Polski, brał udział w strajku w Stoczni Gdańskiej (sierpień 80.) Członek podziemnej Regionalnej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „S” w Gdańsku, zaś po wprowadzeniu stanu wojennego, w latach 1985 – 1989 członek Klubu Myśli Politycznej Dziekania. Pracował także w redakcji „Przeglądu Katolickiego” i „Polityki Polskiej”, był współpracownikiem „Tygodnika Powszechnego”. Brał udział w obradach Okrągłego Stołu, w latach 1991-1993, 1997-2001 sprawował mandat poselski. Był także ministrem w rządzie Tadeusza Mazowieckiego. W 2012 r. został laureatem prestiżowej Nagrody Historycznej POLITYKI za książkę "Osobista historia III Rzeczypospolitej". Odznaczony w 2006 roku Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego. W 2010 roku Prezydent RP przyznał mu Order Orła Białego, a 25 lutego 2011 powołał w skład kapituły tego orderu.

Serdecznie gratulujemy Panu Profesorowi i życzymy kolejnych sukcesów!