15 grudnia 2014 roku o godzinie 9:45 w Auli RA3 budynku Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, odbędzie się debata z udziałem prof. Leszka Balcerowicza.


Zdjęcie: Adam Janusz

Debata zorganizowana została z okazji 25 rocznicy przemian ustrojowych w Polsce.

Głównym organizatorem jest Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Rzeszowie. Współorganizatorami wydarzenia są Klub Forum Obywatelskiego Rozwoju Rzeszów, Enterprise Europe Network WSIiZ Rzeszów, Instytut Badań nad Cywilizacjami, Instytut Rozwoju Personelu, Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Chińskiej Oddział Podkarpacki oraz Forum Inicjatyw Europejskich RODM.

Zgłoszenia udziału w debacie należy przesyłać na adres mailowy: mlewicka@wsiz.rzeszow.pl do dnia 10 grudnia.