Philip G. Zimbardo, emerytowany profesor psychologii na Uniwersytecie Stanford, autor słynnego Stanfordzkiego Eksperymentu Więziennego, w najbliższą sobotę poprowadzi wykład w rzeszowskiej WSIiZ. Na Podkarpaciu kilka lat temu powołano jednostkę naukowo-badawczą i szkoleniową nazwaną jego imieniem tj. Centrum Zimbardo ds. Rozwiązywania Konfliktów.W dniu 24 czerwca 2017r. zostanie zrealizowany wykład z Profesorem Zimbardo, który wystąpi przed studentami seminarium doktoranckiego w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz osobami zainteresowanymi tego typu formą edukacji. W prowadzeniu tych zajęć Profesorowi Zimbardo będzie towarzyszył lider Centrum Zimbardo ds. Rozwiązywania Konfliktów WSIiZ, dr Maciej Milczanowski.

Tematem zajęć będzie praca nad przełamywaniem stałych schematów myślowych oraz ćwiczenie dynamicznego sposobu myślenia nastawionego na rozwój jednostki. Studenci i słuchacze będą ćwiczyć pokonywanie przeszkód ograniczających swobodę i dynamikę myślenia oraz uczyć się uplastyczniać schematy myślenia tak, aby pozwalały na przyswajanie nowych wzorców i postrzeganie zagrożeń. – wyjaśnia dr Maciej Milczanowski, lider Centrum Zimbardo ds. Rozwiązywania Konfliktów WSIiZ.

Centrum Zimbardo ds. Rozwiązywania Konfliktów funkcjonujące w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie jest jednostką naukowo-badawczą oraz szkoleniową. Członkowie Centrum prowadzą badania, szkolenia, wykłady i seminaria, a także publikują na tematy związane z przyczynami konfliktów i metodami ich rozwiązywania. Bardzo szeroki zakres badań Profesora Zimbardo, pełniącego w Centrum rolę Senior Adviser, jego prace, projekty i przemówienia stanowią, z jednej strony, inspirację dla funkcjonowania tej jednostki, a z drugiej – są główną podstawą dla programów i projektów szkoleniowych.

Profesor Philip G. Zimbardo jest obecnie emerytowanym profesorem psychologii w Uniwersytecie Stanford, autorem ponad 50 książek i blisko 500 artykułów naukowych i popularnonaukowych, prowadzi wykłady na całym świecie oraz propaguje swój Projekt Bohaterskiej Wyobraźni. Jego obecne badania skupiają się na psychologii bohaterstwa, był m.in. prezesem Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego

Profesor Zimbardo jest znany głównie z tzw. Stanfordzkiego Eksperymentu Więziennego. Eksperyment ten miał zbadać psychologiczne rezultaty symulacji więziennego życia i przeprowadzono go w piwnicach stanfordzkiego wydziału psychologii. W eksperymencie losowo wybranych 24 studentów podzielono na strażników i więźniów. Projekt udowodnił, że specyficzne warunki wpływają na zachowanie zdrowego psychicznie człowieka, co w eksperymencie potwierdziło przyjmowanie przez uczestników określonych ról – brutalnych i sadystycznych oprawców i ofiar, planujących ucieczkę czy wzniecających bunt – dodaje dr Milczanowski.

Spotkanie jest skierowane do studentów seminarium doktoranckiego WSIiZ, a także słuchaczy zainteresowanych studiami tego typu. Osoby, które chciałyby wziąć udział w wykładzie Profesora Zimbardo muszą się wcześniej zarejestrować pod numerem telefonu: 691 992 688 lub adresem mszewczyk@wsiz.rzeszow.pl.