130 uczniów z klad patronackich WSIiZ skorzystało ze specjalnego wykładu profesora Stanisława Waltosia. Wygłosił on wykład trochę historyczny, trochę współczesny, ale nadal bardzo aktualny na temat tortur i walki o ich zakaz.

– Wykład szczególnie zainteresował nas, ponieważ dotyczył bardzo ciekawego, a zarazem kontrowersyjnego tematu dotyczącego tortur w różnych epokach historii. Profesor wprowadził nas w temat przytaczając wydarzenia i postaci historyczne, ustawy prawne oraz fragmenty ksiąg napisanych przez wybitnych myślicieli. Wykładowca zachwycił nas swoją niezwykle przestronną wiedzą, w intrygujący sposób przedstawiał ewolucje dotyczącą prawa do tortur w poszczególnych krajach. Z ogromnym zaciekawieniem słuchaliśmy, gdy profesor opisywał sposób ich wykonywania oraz niedorzeczne prawa panujące w ówczesnym świecie – mówi Julia, uczennica pierwszej klasy Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego w Głogowie Małopolskim

Wykład został zorganizowany przez Katedrę Prawa Administracyjnego, koordynatora klas patronackich kierunku Administracja Panią Sylwię Banaś we współpracy z Działem Rekrutacji oraz Działem Promocji w ramach projektu Klasy Patronackie WSIiZ. Zostały na niego zaproszone wszystkie klasy i szkoły ponadgimnazjalne objęte patronatem Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania. Uczestniczyło w nim 130 uczniów z czterech szkół z terenu Podkarpacia.

Po wykładzie odbyły się warsztaty dla uczniów. W ramach jednego warsztatu uczniowie spotkali się z doradcą zawodowym, pracownikiem Biura Karier WSIiZ, Ewą Podgórską. Podczas warsztatu uczniowie rozwiązywali test z predyspozycji zawodowych, a następnie uzyskali przydatne informacje dotyczące rynku pracy. Uczniowie dowiedzieli się jakie będą zawody przyszłości oraz w jakich miejscach warto szukać pracy w czasie studiów. Uczniowie stwierdzili, iż najistotniejsze dla nich będzie zapoznanie się ze sposobami odkrywania własnych potrzeb związanych z karierą zawodową. Podczas drugiego z warsztatów uczniowie spotkali się z Sylwią Mazur, która przeprowadziła zajęcia z komunikacji niewerbalnej które również spodobały się uczniom. Różnica pomiędzy rozumieniem wypowiadanych słów, a generalnym zrozumieniem przekazu wynika z komunikacji niewerbalnej, często potocznie nazywanej „mową ciała”. Przez uświadomienie sobie znaczenia sygnałów niewerbalnych, nie tylko możemy łatwiej zrozumieć komunikaty naszych interlokutorów, ale także sami potrafimy się lepiej komunikować. Niektóre ruchy i gesty są subtelne, często niezauważalne, inne wyraźnie wskazują, iż rozmówca niekoniecznie zgadza się z tym co mówi, lub wręcz odwrotnie, wzmacnia swój przekaz słowny. Warsztaty miały na celu uświadomienie uczestnikom, iż sposób w jaki mówimy, chodzimy, stoimy czy siedzimy wysyła o nas informacje oraz odzwierciedla to co dzieje się w naszym umyśle.

Julia, wrażenia z wizyty na WSIiZ opisuje w następujący sposób „Po wyjściu z uczelni rozmawialiśmy dużo o zajęciach. Niektórzy z nas zainteresowali się uczelnią, dyskutowali na temat prawa do wykonywania tortur współcześnie oraz o naszych preferencjach zawodowych. Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyjazdu i mamy nadzieję, że uda nam się znów uczestniczyć w tak ciekawych zajęciach”.

Profesor Stanisław Waltoś to wybitny prawnik, specjalista w zakresie
historii prawa i postępowania karnego. Wieloletni pracownik naukowy
Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania oraz Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Jest członkiem Polskiej Akademii Nauk oraz Polskiej
Akademii Umiejętności. Odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim oraz
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi,
Medalem KEN, Odznaką Zasłużony Działacz Kultury. Uhonorowany tytułami
doktora honoris causa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
(2004) i Uniwersytetu Warszawskiego (2011). W dorobku ma autorski wpływ
na legislację, m.in.: przyjęte propozycje wprowadzenia konsensualizmu do
polskiego procesu karnego, instytucji świadka anonimowego, świadka
koronnego. Aktywnie działa również na gruncie międzynarodowym, był m.in.
ekspertem naukowym w Radzie Europy oraz ekspertem rządu łotewskiego ds.
kodyfikacji karnej. W latach 1996-1997 pełnił funkcję Doradcy Ministra w
Ministerstwie Spraw Wewnętrznych.

Wykład odbył się 30 marca 2015 roku.

ZOBACZ FILM Z WYKŁADU
ZOBACZ ZDJĘCIA Z WYKŁADU