Finansiści zgodnie twierdzą, że Profesor Witold Koziński posiada umiejętności, które w czasie przygotowań Polski do wejścia do strefy euro są nieodzowne i kluczowe, aby właściwie przeprowadzić zmiany. Doskonale zna rynki finansowe, zaś jego umiejętności zapewnią stabilność systemu finansowego. W Profesorze pokładane są ogromne nadzieje, jako w osobie, która może uspokoić w NBP kryzys, który wybuchł w styczniu br. Wówczas do dymisji podało się dwóch wiceprezesów banku centralnego.

W sumie profesor Koziński w banku centralnym przepracował 19 lat. W latach 1992-98 sprawował funkcję pierwszego zastępcy ówczesnej szefowej NBP, Hanny Gronkiewicz-Waltz, która bardzo liczyła się z jego opiniami. W tym okresie nie istniała Rada Polityki Pieniężnej, zaś wszelkie decyzje leżały po stronie zarządu NBP. Wówczas właśnie o kształcie polityki pieniężnej decydował Witold Koziński.

Witold Koziński uzyskał tytuł profesora z zakresu nauk ekonomicznych w 1996 roku. Aktualnie pełni funkcję pracownika naukowo – dydaktycznego w Katedrze Finansów i Bankowości w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Kierownika Katedry Bankowości i Finansów Uniwersytetu Warszawskiego. Jest promotorem i recenzentem wielu prac doktorskich, a także recenzentem prac habilitacyjnych.

Jest autorem ok. 40 artykułów o charakterze naukowym, recenzji wydawniczych, książkowych i naukowych oraz ekspertyz (w tym sejmowych). Ma w swoim dorobku książki takie jak: „Makroekonomiczne problemy produkcyjnych środków trwałych” 1983 Wyd. UW oraz „Szkice z dynamiki gospodarczej” 1991 PWN. Współautor: „Wprowadzenie do bankowości” 1993 Wyd. Olympus. Brał udział w badaniach finansowanych przez KBN poświęconych badaniom jakości w bankach komercyjnych. Uczestniczył w posiedzeniach rad programowych wydawnictw: Gospodarka Narodowa, Ekonomia oraz e-Finanse.