Profesor Jan Winiecki, pracownik naukowy Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie został członkiem Rady Polityki Pieniężnej.

Jerzy Hausner, Andrzej Rzońca i Jan Winiecki zostali wybrani przez Senat do Rady Polityk Pieniężnej. W środę, 13 stycznia 2010 roku złożyli wymagana przysięgę, a już pod koniec stycznia wezmą udział w posiedzeniu „decyzyjnym” RPP.

Rada Polityki Pieniężnej liczy 10 osób. Odpowiada ona za poziom stóp procentowych. W głosowaniu Senatu Profesor Jan Winiecki dostał najwięcej głosów – 54. Na Rzońcę i Hausnera zagłosowało po 51 osób.

Jan Winiecki jest doradcą ekonomicznym banku West LB Polska. Wszyscy senaccy członkowie Rady Polityki Pienięznej opowiadaja się za możliwie szybkim wejściem Polski do strefy euro, czy prywatyzacją państwowych firm. Wszyscy też, zwłaszcza Winiecki i Rzońca postrzegani są jako zwolennicy bardziej restrykcyjnej polityki pieniężnej.

Wybór Profesora WSIiZ na tak ważne stanowisko jest jednoznacznym sygnałem, że kadrę dydaktyczną Uczelni stanowią wybitni specjaliści, łączący wiedzę z praktyką. Młodzież kształcąca się pod ich kierunkiem może mieć pewność, że skoro sami osiągnęli sukces, potrafią też nauczyć, jak to się robi!