Punkt Kontaktowy ds. Kultury we współpracy z Regionalnym Centrum Informacji Europejskiej w Rzeszowie przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zaprasza na szkolenie poświęcone pozyskiwaniu środków finansowych i przygotowaniu poprawnej aplikacji w ramach Programu Kultura (2007-2013)

Program Kultura (2007-2013) to główny program wspólnotowy skierowany bezpośrednio do przedstawicieli instytucji i organizacji kulturalnych w Europie. Ogólnym celem Programu jest wzmocnienie przestrzeni kulturowej wspólnej dla Europejczyków, opartej na wspólnym dziedzictwie kulturowym oraz rozwój współpracy pomiędzy twórcami, uczestnikami życia kulturalnego oraz instytucjami kulturalnymi krajów uczestniczących w programie.

Szkolenie odbędzie się 29 kwietnia 2008 r. w siedzibie Wyższej Szkoły informatyki i Zarządzania w Rzeszowie przy ul. Sucharskiego 2

Przedsięwzięcie realizowane jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Komisji Europejskiej.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Koszty podróży i zakwaterowania pokrywa instytucja delegująca.
O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.

Formularz karty zgłoszenia oraz programu szkolenia znajduje się na stronie: www.rcie.rzeszow.pl