BIARI- Brown International Advanced Research Institutes organized by the Watson Institute for International Studies at Brown University

Bank Zachodni WBK w ramach programu Santander Universidades, do którego należy także nasza Uczelnia, zaprasza wszystkich rozpoczynających swoją karierę zawodową.

Szczegóły programu:
Organizator wydarzenia: Brown International Advanced Research Instititutes
Miejsce: Providence, Rhode Island. That is about 1 hour south of Boston
Termin: 6-20 czerwca 2015
Termin nadsyłania zgłoszeń: 24 stycznia 2015

Grupa docelowa: program skierowany w szczególności do osób rozpoczynających swoją karierę zawodową. Zwykle praktycy mają około od 4 do 10 lat praktyki zawodowej w swojej dziedzinie. Uczestnicy z wyższym wykształceniem zwykle w ciągu siedmiu lat od ukończenia doktoratu lub otrzymania tytułu naukowego. Językiem roboczym jest język angielski.
Szczegółowe informacje: http://watson.brown.edu/biari/http://www.anderson.ucla.edu/Documents/areas/prg/execed/pdfs/Santander_W30.pdf
Link do złożenia aplikacji przez kandydatów: https://secure.brown.edu/biari/home

Koszty: zakwaterowanie, nauka, wyżywienie i w niektórych przypadkach zostanie pokryty dla uczestników przyjętych do programu

BIARI INSTITUTE:
Humanitarian Response and Post-Conflict Reconstruction: Increasing Effectiveness and Accountability in the Age of Complex Emergencies
Governance and Development in the Age of Globalization
Ethnicity, Conflict and Inequality in Global Perspective
Population and Development: New Approaches to Enduring Global Problems

Obszary rekrutacji kandydatów:
Antropologia
Centrum badań rasowych i etnicznych
Centrum ds. konfliktów
Inżynieria środowiska
Centrum badań / Instytuty rozwoju
Ekonomia
Inżynieria środowiska
Absolwenci różnych uczelni
Prawa człowieka
Stosunki międzynarodowe/rozwój międzynarodowy
Prawo
Medycyna (w tym szkoły medyczne i pielęgniarskie)
Nauki polityczne
Zdrowie publiczne
Polityka publiczna
Socjologia
Urbanistyka / Architektura

Kandydatury zawierające: CV oraz list motywacyjny w języku angielskim prosimy przesłać do koordynatora Programów Globalnych Santander Universidades:

Robert Góra
do dnia 24 stycznia 2015 roku.

Złożenie aplikacji do udziału w programie będzie możliwe po zaakceptowaniu kandydatury przez Uczelnię, o czym zatwierdzeni kandydaci zostaną poinformowani przez koordynatora do dnia 27 stycznia 2015 roku.

Uwaga. Po otrzymaniu pozytywnej informacji zwrotnej od koordynatora kandydaci powinni samodzielnie złożyć aplikacje zgodnie z wytycznymi UCLA.

Szczegółowe informacje o programie Santander Universidades:
www.santanderuniversidades.pl
www.santander.com/universities

BIARI website: http://watson.brown.edu/biari/
Descriptions of the 2015 institutes: http://watson.brown.edu/biari/institutes/brown/2015
The welcome page for the application: https://secure.brown.edu/biari/home
The 2015 brochure: http://watson.brown.edu/biari/files/biari/imce/2015BIARIBrochure.pdf