Bank Zachodni WBK zaprasza do udziału w programach globalnych, organizowanych w USA w ramach Programu Santander Universidades.

Dzięki podpisaniu z Grupą Santander umowy o współpracy, nasza uczelnia może korzystać z różnego rodzaju inicjatyw i projektów lub usług o charakterze akademickim, technologicznym i naukowym. Programy globalne, organizowane w USA wiosną i latem tego roku, przeznaczone są dla pracowników oraz absolwentów WSIiZ.

W ramach przedsięwzięcia zainicjowane zostały cztery programy:

– Program “W30” – University of California, Anderson School of Management, LA. Program dedykowany jest rozwojowi kobiet pracujących na stanowiskach kierowniczych w administracji uczelni wyższych. Wiek uczestniczek powinien znajdować się w przedziale od 35 do 45 lat. „W30” ma na celu rozwój zawodowy oraz rozszerzenie zasięgu odpowiedzialności w realizacji pełnionych funkcji menedżerskich. Wyjazd planowany jest na 10-12 czerwca 2013, zaś termin składania aplikacji upływa 15 marzec 2013.
Dodatkowe informacje o "W30".

– CIBER Institute Program – University of Pennsylvania, PA, USA – Program dedykowany jest nauczycielom akademickim, prowadzącym wszelkiego rodzaju zajęcia z języków obcych i posiadających niewielką wiedzę biznesową. Celem programu jest edukacja i rozwój w kierunku wypracowania metod i narzędzi budowania programów nauczania biznesowego języka obcego. Wyjazd planowany jest na termin od 9 do 14 czerwca 2013, natomiast termin składania aplikacji upływa 15 marzec 2013.
Dodatkowe informacje o tym programie.

– Globalization for TrendLab program: Reducing Poverty & Inequality – University of Pennsylvania, PA, USA -Program dedykowany jest nauczycielom akademickim i badaczom uczelni należących do Programu Santander Universidades, zorientowanych w swojej pracy na rozwiązywaniu globalnych problemów świata, szczególnie ubóstwa. Celem programu jest praca warsztatowa oraz konferencja na temat najważniejszych aspektów biedy i nierówności przejawiających się na różne sposoby. Prezentującymi będą uczeni i twórcy regulacji z wiodących uniwersytetów na świecie, „think tanków” oraz innych organizacji. Wyjazd przewidziany jest na 8 kwietnia, zaś powrót na 12 kwietnia 2013.
Termin składania aplikacji upływa 1 marca 2013.
Dodatkowe informacje o tym programie.

– Program W50 – University of California, Anderson School of Management, CA, LA, USA – Program dedykowany jest absolwentkom uczelni należących do programu Santander Universidades z potencjałem do pełnienia najwyższych funkcji menedżerskich (zarządy, rady nadzorcze etc.). Wiek uczestniczek powinien mieścić się w przedziale od 35 do 45 lat. Dodatkowym wymaganiem jest bogate doświadczenie biznesowe. Program ten nie jest kierowany do pracowników uczelni. Celem programu jest rozwój profesjonalistek z bogatym doświadczeniem biznesowym i potencjałem do pełnienia funkcji menedżerskich najwyższego szczebla. Termin pobytu przypada na 16-21 czerwica 2013. Aplikacje składać można do1 marca 2013.
Dodatkowe informacje o programie.

Na każdy z powyższych programów może zakwalifikować się pięć osób, zaakceptowanych przez uczelnię. Dodatkowym wymaganiem jest bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

Program Santander Universidades pokrywa koszt udziału w programie, zakwaterowania oraz wyżywienia.

W przypadku zamiaru podjęcia działań aplikacyjnych, należy zwrócić się do dra Roberta Góry (pokój nr 26/2, telefon: 017- 86-61-126, e-mail: rgora@wsiz.rzeszow.pl).