Projekt Centrum Studiów Podyplomowych WSIiZ „WSIiZ dla zdrowia” obejmujący realizację trzech kierunków studiów podyplomowych: MBA w ochronie zdrowia, Monitorowanie i koordynacja badań klinicznych, Zarządzanie w ochronie zdrowia zyskał akceptację Ministerstwa Zdrowia i finansowanie ze środków unijnych w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój. Całkowita wartość projektu wynosi 842 400 zł.

W dniu 13 września 2019 r. Prorektor ds. Nauki dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka uczestniczyła w ceremonii podpisania umów na realizację projektu. Uroczystość odbyła się w zabytkowej siedzibie Ministerstwa Zdrowia przy ul. Miodowej w Warszawie. Ministerstwo Zdrowia reprezentował Podsekretarz Stanu Sławomir Gadomski, który podkreślał ogromne znaczenie propagowania wiedzy z zakresu zarządzania ochroną zdrowia i podmiotami świadczącymi usługi zdrowotne oraz organizacji i nadzoru badań klinicznych i oceny technologii medycznych. W ceremonii uczestniczył również Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji – Roman Topór-Mądry. 

Rekrutacja uczestników na bezpłatne studia podyplomowe rozpocznie się 25 września 2019 r. Szczegółowe informacje i warunki rekrutacji będą zamieszczone na stronie internetowej.