28 listopada 2012 roku w Centrum Edukacji Międzynarodowej WSIiZ w Kielnarowej odbyło się seminarium podsumowujące projekt "GoToCarpathia – certyfikat jakości usług i produktów ekoturystycznych w Karpatach Wschodnich". Seminarium naukowo-informacyjne zorganizowała Fundacja Bieszczadzka z Ustrzyk Dolnych oraz Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Celem projektu było wykreowanie i wypromowanie wspólnej dla Karpat Wschodnich regionalnej marki ekoturystycznej pod nazwą „GoToCarpathia”. Marka miała się opierać o usługi i produkty ekoturystyczne z Karpat Wschodnich utrzymujące i podnoszące standardy jakościowe. Efektem tego działania miało być zwiększenie konkurencyjności usług i produktów, opartych o formy turystyki przyjaznej środowisku. Sam system certyfikacji GoToCarpathia został stworzony i jest wdrażany przez Fundację Bieszczadzką od roku 2009.

Seminarium uwieńczyło szereg działań realizowanych od 1 czerwca 2012 roku. Wśród nich znalazły się badania kondycji oraz znaczenia usług i produktów ekoturystycznych na tle pozostałych ofert. Badania zostały przeprowadzone na terenach polskiej części obszaru objętego certyfikacją GoToCarpathia. Fundacja brała pod uwagę percepcję turystów i reprezentantów branży turystycznej. Opracowane zostały także elektroniczne broszury edukacyjne promującej idee zielonej turystyki i system nadawania certyfikatów GoToCarpathia. Wykłady poprowadzili członkowie Fundacji Bieszczadzkiej, pracownicy dydaktyczni WSiZ, a także osoby ze Stowarzyszenia Agroturystycznego „Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne Bieszczady” oraz Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”. W pierwszej części seminarium mogliśmy dowiedzieć się m.in. czym jest turystyka przyjazna środowisku oraz jakie są standardy i jakość usług turystycznych. Mieliśmy również okazję usłyszeć więcej informacji o samym projekcie oraz najbliższych planach związanych z rozwojem systemu certyfikacji.

W drugiej części spotkania padła odpowiedź na pytanie czy żywność lokalna i kuchnia regionu są potrzebne turystyce Podkarpacia oraz czy przedsiębiorcy branży turystycznej powinni angażować się w rozwój regionu. Prowadzący opowiedzieli również o krajobrazie i architekturze w Karpatach Wschodnich, a na końcu przybliżyli wyniki badań nad kondycją ekoturystyki w Bieszczadach.

W części interaktywnej uczestnicy seminarium mięli szansę podyskutować na tematy związane z turystyką przyjazną środowisku. Na obecnych czekał również regionalny poczęstunek, zaś dla chętnych i zainteresowanych – zwiedzanie Centrum Turystyki i Rekreacji WSIiZ w Kielnarowej.

Więcej informacji o projekcie oraz o systemie certyfikacji GoToCarpathia można znaleźć na stronie internetowej www.gotocarpathia.pl.

Ewa Gyurkovich