Chociaż od zakończenia Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego” minęło zaledwie kilka dni, już właściwie wiadomo, że dorobek naukowy wielu pracowników WSIiZ wzbogaci się o kolejną publikację w prestiżowych czasopismach branżowych.

To jedna z „nagród” za wkład i aktywny udział w konferencji. Oczywiście nie wszystkie z przygotowanych i zaprezentowanych referatów znajdą się w specjalistycznych czasopismach.

Ich wyboru dokona Komitet Naukowy konferencji, któremu przewodniczył prof. Leszek Wdowiak, szef Katedry Zdrowia Publicznego WSIiZ. Do druku zostaną zakwalifikowane tylko te prace, które uzyskają najwyższą ocenę. Jeśli będą miały takie szczęście, wkrótce znajdą się one w jednym wymienionych poniżej czasopism:

  • Annales Sectio D – Medicina,
  • Medycyna Ogólna,
  • Polish Journal Of Environmental Studies,
  • Problemy Higieny i Epidemiologii,
  • Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego,
  • Zdrowie Publiczne.

W trakcie konferencji zostało zaprezentowanych kilkadziesiąt referatów, których autorami lub współautorami byli pracownicy Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Co zrozumiałe, nie brakowało wśród nich takich, które ściśle nawiązywały do podstawowego profilu uczelni – informatyki i zarządzania. Zwłaszcza to ostatnie jest czasem uznawane przez ekspertów za piętę achillesową polskiego systemu opieki zdrowotnej.

Zapewne już wkrótce wiele z tych prac będzie można przeczytać w branżowych periodykach.