„Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Rzeszowie oraz Podkarpackie Kuratorium Oświaty mają przyjemność zaprosić Państwa na dwudniowe szkolenie dla nauczycieli i uczniów „Przedsiębiorczość młodzieży”, którego realizacja została zaplanowana w ramach projektu ”Unia Europejska z klimatem – 2008” współfinansowanego ze środków Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej.

Podczas szkolenia zostaną przedstawione między innymi zagadnienia dotyczące:
• zasad konstruowania dokumentów aplikacyjnych tj. CV i listów motywacyjnych
• zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej,
• polskiego i europejskiego rynku pracy,
• zasad uznawania wykształcenia i kwalifikacji zawodowych w UE

Celem szkolenia jest:

• wsparcie aktywnych postaw młodzieży w kształtowaniu i planowaniu swojej przyszłości zawodowej w powiązaniu z możliwościami jakie stwarza w tym zakresie członkostwo Polski w UE,
• zwiększenia przedsiębiorczości wśród młodzieży, rozwijanie umiejętności adaptacji młodzieży do zmieniających się warunków rynku pracy,
• pokazywanie możliwych źródeł wiedzy i sposobów ich wykorzystania w celu przygotowania do funkcjonowania na otwartym rynku pracy,
• wypracowanie umiejętności autoprezentacji oraz skutecznego poszukiwania i ubiegania się o pracę także na poziomie rynku europejskiego,
• wsparcie zaplecza informacyjnego w szkołach pomocnego w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej.

Szkolenie odbędzie się w dniach 13-14.11.2008 r. w godzinach 9.30-16.15 w siedzibie głównej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie."