5 lipca 2014 roku w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie gościli przedstawiciele Oxford University Polish Society. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Stowarzyszenia oraz pracownicy naszej uczelni.

Polskie Stowarzyszenie Studentów Oxfordu reprezentowali: dr Joanna Bagniewska, wykładowca na Nottingham Trent University, doktor z zoologii na Oxfordzie, absolwentka Szkoły Liderów, Mateusz Mazzini, magistrant w katedrze latynoamerykanistyki na Oxfordzie, rzecznik prasowy Oxford University Polish Society, a także Maria Wilczek, studentka ostatniego roku triady polityki, filozofii oraz ekonomii na Oxfordzie, wice-prezes Kongresu Polskich Stowarzyszeń studenckich w Wielkiej Brytanii (www.polishcongress.org), aktualny Prezes Oxford University Polish Society.

Przedstawiciele WSIiZ, z Prorektorem ds. Nauczania dr. Andrzejem Rozmusem na czele, zapoznali gości z Wielkiej Brytanii z ofertą dydaktyczną naszej Uczelni.

Podczas spotkania poruszono m.in. temat ewentualności stworzenia międzykierunkowej specjalności na wzór „Szkoły Liderów”, która byłaby przeznaczona dla najzdolniejszych studentów WSIiZ, i kształtowała zdolności przywódcze, przedsiębiorcze, kreatywnego myślenia, umiejętność zarządzania i pracy w zespole.

Podczas spotkania omówiono też warunki realizacji programu staży i praktyk przez studentów z Rzeszowa i Londynu oraz możliwości współpracy w ramach wspólnych projektów, badań naukowych, współpracy biznesowo – doradczej, oraz współpracy dydaktyczno – eksperckiej. Monika Lewicka, przewodnicząca Rady Kół Naukowych przybliżyła gościom działalność studentów w ramach kół naukowych i organizacji studenckich i zachęciła przedstawicieli Stowarzyszenia do współpracy, co spotkało się z bardzo pozytywną reakcją. Ważnym elementem spotkania była także dyskusja na temat przedsiębiorczości wśród studentów. W tek kwestii głos zabrała dr Marta Czyżewska, która przedstawiła działalność WSIiZ w tym zakresie. Obie jednostki będą współpracować w tej dziedzinie na zasadzie networkingu.

Oxford University Polish Society to stowarzyszenie, które ma za zadanie integrowanie osób polskiego pochodzenia oraz osób związanych z Polską, promowanie polskiej kultury, historii oraz wiedzy o polskim społeczeństwie, polityce, nauce i gospodarce pośród studentów Oxfordu, a także wspieranie społeczności polskiej w Oxfordzie oraz w całej Wielkiej Brytanii.

Wizyta gości z Oxford University Polish Society w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie z pewnością zaowocuje wieloma inicjatywami, z których korzyść odniosą przede wszystkim studenci.