Fundacja „Na rzecz nauki i edukacji – talenty” jest organizacją pożytku publicznego powołaną przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Wyższą Szkołę Zarządzania i Administracji w Zamościu dla wspierania rozwoju uzdolnionych uczniów, studentów i absolwentów, a także świadczenia pomocy młodym pracownikom naukowym. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej, a jej dochody stanowią środki pochodzące z wpłat z tytułu 1% podatku od osób fizycznych.

Środki finansowe wykorzystywane są przede wszystkim na realizację programu stypendialnego, pomocy w rozwijaniu talentów twórczych i artystycznych, wsparciu działalności kół zainteresowań i organizacji studenckich oraz pomocy w rozwoju przedsiębiorczości wśród dzieci i młodzieży. Podopiecznymi Fundacji są uczniowie Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie, jak również studenci Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu. Dzięki wsparciu Darczyńców, którzy w ubiegłym roku przekazali 1% swojego podatku, z indywidualnej pomocy Fundacji w 2013 roku skorzystało kilkadziesiąt osób.

Przed Fundacją kolejny rok wytężonej, pełnej wyzwań pracy. To, czy uda się zrealizować nowe projekty i przedsięwzięcia w 2014 roku oraz objąć wsparciem jeszcze szerszą grupę zainteresowanych, zależy w dużej mierze od ilości środków jakie zostaną zgromadzone na koncie Fundacji.

Zachęcamy do wskazania Fundacji „Na rzecz nauki i edukacji – talenty” jako beneficjenta 1% podatku. Aby to uczynić, należy w końcowej części rocznego zeznania podać tylko numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 0000068639 oraz wpisać równowartość 1% należnego podatku dochodowego. W składanym zeznaniu można również wyrazić zgodę na podanie swoich danych osobowych przez zaznaczenie kwadratu oraz można wskazać cel szczegółowy przeznaczenia 1% podatku.

Więcej informacji o Fundacji „Na rzecz nauki i edukacji – talenty”