Fundacja „Na rzecz nauki i edukacji – talenty” została powołana do życia przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Wyższą Szkołę Zarządzania i Administracji w Zamościu w 2001 roku. W 2005 roku Fundacja została zarejestrowana jako organizacja pożytku publicznego. Nie prowadzi ona działalności gospodarczej, a jej dochody stanowią środki przekazane z tytułu 1% podatku od osób fizycznych.

Cele statutowe fundacji ogniskują się wokół realizacji programów i projektów dotyczących kształcenia kadry naukowej w kraju i za granicą, wspomagania i promocji inicjatyw naukowych kadry naukowo-dydaktycznej, ale także na pomocy finansowej wyróżniającym się studentom i promowaniu ich wśród potencjalnych pracodawców. Fundacja angażuje się również w działania na rzecz współpracy naukowej i edukacyjnej Polski z zagranicą, a szczególnie z Polonią oraz wspieranie międzynarodowych inicjatyw naukowych oraz gospodarczych.

Fundacja „Na rzecz nauki i edukacji – talenty” udziela także pomocy finansowej zdolnej młodzieży ukraińskiej, która dzięki temu może podjąć studia w Polsce. Przyznaje również stypendia uczniom szkół ponadgimnazjalnych. W bieżącym roku szkolnym z pomocy Fundacji korzysta dwóch studentów z Ukrainy i trzech uczniów Liceum Ogólnokształcącego WSIiZ w Rzeszowie. Od 1 września 2007 roku w ramach Fundacji działa przejęta od WSIiZ Szkoła Matematyczno-Informatyczna, która jest niepubliczną placówką oświatową umożliwiającą uczniom gimnazjów rozwijanie zainteresowań z zakresu matematyki i informatyki. Z zajęć tych, prowadzonych w soboty, korzysta blisko 60 gimnazjalistów z Rzeszowa i okolic. Uczniowie ci odnoszą znaczące sukcesy w konkursach i olimpiadach informatycznych.

W związku z ułatwionym sposobem przekazywania 1% podatku, Fundacja „Na rzecz nauki i edukacji – talenty” liczy na zwiększone wsparcie z tego tytułu, które pozwoliłoby na poszerzenie jej działań. Aby wesprzeć Fundację jednym procentem swojego podatku, należy w końcowej części zeznania podatkowego wpisać jej pełną nazwę i adres: Fundacja „Na rzecz nauki i edukacji – talenty”, 35-225 Rzeszów ul. Sucharskiego 2 oraz numer KRS 0000068693, a w odpowiedniej rubryce podać cel: stypendia dla student