W auli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego 2 czerwca 2011 roku odbyła się konferencja "Przestrzeń i nieruchomości jako przedmiot prawa administracyjnego".

Konferencja podzielona jest na kilka bloków tematycznych. Oto one:

  • Prawne problemy zagospodarowania przestrzennego – teoria i studium przypadku
  • Prawne problemy i bariery procesu inwestycyjnego – teoria i studium przypadku
  • Rodzaje inwestycji w zakresie dróg publicznych i autostrad – teoria i studium przypadku
  • Publicznoprawne problemy gospodarowania nieruchomościami – teoria i studium przypadku
  • Zabezpieczenia wierzytelności wynikających z procesu inwestycyjnego – teoria i studium przypadku

Szczegóły dotyczące konferencji można znaleźć na stronie: wsiz.rzeszow.pl/konferencja-nieruchomosci