Zobacz niesamowity performance w ramach Festiwalu Nowego Teatru. Premiera instalAkcji pt. „Profil pośmiertny” w
reżyserii Kuby Falkowskiego, odbyła się 18 listopada w Klubie Akademickim IQ. Spektakl będzie można jednak zobaczyć ponownie 25 listopada o godzinie 14:00. Wydarzenie jest realizowane dzięki wsp
ółpracy pomiędzy Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie a Teatrem im. Wandy Siemaszkowej.

– Projekt „Profil pośmiertny” to fantazja na temat umierania, awatarów pośmiertnych, technologii. Przyglądamy się temu, jak oddziałujemy na technologię i jak technologia oddziałuje na nas. Tworzymy instalAkcję – przestrzeń cyfrowych projekcji, instalacji i obiektów, działań fizycznych. Jesteśmy nierozerwalnie związani z siecią. Poprzez narzędzia użytku codziennego – komputery i smartfony – oswajamy się ze śmiercią – mówi Kuba Falkowski, reżyser instalAkcji.

Udział w spektaklu jest bezpłatny. Ten wyjątkowy projekt będzie można zobaczyć w dniu 25 listopada, o godz. 14.00, w Klubie Akademicki IQ. Serdecznie zapraszamy.

Rzeszowskie Spotkania Teatralne to jeden z najstarszych festiwali w Polsce. W obecnej formule jest skoncentrowany na „nowym teatrze”, który całkowicie przewartościował pojęcie dramatyczności, zwracając się z jednej strony ku aktom performatywnym, z drugiej zaś – ku przekazowi multimedialnemu. Trzon programu stanowią spektakle czerpiące z języka nowych mediów, od dosłownego wykorzystania technologii cyfrowej w tworzeniu rzeczywistości scenicznej, po niewidoczne na pierwszy rzut oka przejmowanie ich konwencji przedstawieniowych i strategii narracyjnych.

Motywem przewodnim 3. Festiwalu Nowego Teatru będzie KONIEC I… POCZĄTEK. Główny program festiwalu będzie próbą diagnozowania współczesnej rzeczywistości z tych dwóch perspektyw: końca dotychczasowego porządku świata i początku nowego – w kształcie, którego jeszcze nie znamy.

Dowiedź się więcej o Festiwalu Nowego Teatru
Program