Do 30 czerwca 2011 roku potrwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 (NSP 2011). Jest to pierwszy po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej spis ludności i jest częścią ogólnoeuropejskiego badania. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowa przyłącza się do akcji popularyzującej to przedsięwzięcie.

Prowadzony obecnie spis jest w całości zinformatyzowany. Uczelnia, jako Lider Informatyki, zachęca szczególnie do skorzystania z możliwości spisania się samemu poprzez serwis internetowy www.spis.gov.pl.

Zostały tam udostępnione formularze elektroniczne, zasilone uprzednio danymi z systemów administracyjnych. Po wykonaniu procedury uwierzytelniającej, respondenci bez przeszkód, w bezpiecznym połączeniu będą posiadali 14 dni na realizację spisu, nie później jednak niż do 16 czerwca br. Po zalogowaniu do systemu respondentowi zostanie automatycznie udostępniony właściwy formularz na którym dokona samospisu. Jeżeli nie skorzysta z samospisu, zadzwoni do niego ankieter statystyczny lub odwiedzi go rachmistrz spisowy. Wywiady przeprowadzane przez ankieterów statystycznych i rachmistrzów spisowych potrwają do 30 czerwca 2011 r. NSP 2011 zostanie zakończony spisem kontrolnym, przeprowadzanym telefonicznie w wylosowanych do tego spisu mieszkaniach, w dniach od 1 do 11 lipca 2011 roku.

Zapraszamy zatem na www.spis.gov.pl.