Po raz ostatni w tym semestrze studenci Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie wysłuchali wykładu otwartego z cyklu „Nauka i wielkie pytania”. 27 stycznia 2010 roku odbył się trzeci wykład poświęcony Neurobiologii, poprowadzony przez dr Dominikę Dudek. Tematem spotkania była „Psychoterapia w świetle Neurobiologii”.

„Psychoterapia – jak rozpoczęła spotkanie dr Dominika Dudek – jest metodą leczenia wpływająca na stan i funkcjonowanie organizmu w sferze czynności psychicznych i somatycznych. Dlatego ważnym jest to aby wiedzieć czym tak naprawdę jest psychoterapia w świetle Neuroscience.”

Podczas wykładu przestawiona została XIX wieczna koncepcja psychoterapii, rozkwit nauk psychologicznych i biologicznych, ukazanie pierwszych zaburzeń psychicznych. Poruszony został także temat modelu wyodrębnionych struktur życia psychicznego na ID, EGO i SUPEREGO, oraz przedstawiono to jak można podzielić psychoterapie i jakie są jej rodzaje. Istotnym elementem spotkania było porównanie dwóch odmiennych koncepcji; biologicznej i psychospołecznej, które mają decydujący wpływ na zaburzenia w psychice człowieka. Dr Dudek przybliżyła także zebranym sylwetki: Zygmunta Freuda, Jeana Martina Charcota i Erica Kandela oraz ich dzieła, w których przekazywali oni swoją wiedzę dotyczącą psychoterapii i zaburzeń z nią związanych.

Wykład wzbogacony został o przykłady i zdjęcia, na których zauważono zmiany struktury mózgu, przez co u osób tych występowała np. depresja. Dr Dominka Dudek zaprezentowała studentom także problemy i zdarzenia, które mają wpływ na występowanie schorzeń psychicznych. „ Stres jest często impulsem powodującym powstanie zaburzeń na tle psychiki człowieka, wpływ środowiska i rozwoju, bezpieczna korelacja pomiędzy np. pracą, a życiem prywatnym są istotnymi elementami, które wpływają na psychikę człowieka. Odpowiednie postępy i sposób życia człowieka pozwalają na rozwój zdolności poznawczych, emocjonalnych i behawioralnych.”

Cykl wykładów "Nauka i wielkie pytania" jest efektem współpracy WSIiZ i Centrum Kopernika. Trwa ona od lutego 2009 roku. Jej głównym celem jest prowadzenie badań interdyscyplinarnych w różnych obszarach wiedzy oraz podejmowanie wszelkich działań związanych z problematyką współczesnej cywilizacji i rozwojem człowieka.

Magdalena Mieszawska, dziennikarka Studentcafe.pl