W rankingu opublikowanym przez „Wiadomości Turystyczne” zbadano polskie uczelnie kształcące na kierunkach turystycznych. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie uplasowała się w ścisłej czołówce.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie uzyskała wyniki lepsze od wszystkich konkurencyjnych ośrodków w regionie (woj. podkarpackie, woj. świętokrzyskie, woj. lubelskie) i wielu uczelni w innych województwach.

Ranking Szkół Wyższych opublikowano 26 kwietnia 2013 r. w branżowym piśmie pracowników turystyki „Wiadomości Turystyczne”. Zaprezentowano w nim najlepsze uczelnie kształcące na kierunkach turystycznych. Opracowanie powstało w oparciu o badania ankietowe uczelni wyższych posiadających uprawnienia do prowadzenia kierunku turystyka i rekreacja.

Tegoroczny ranking prowadzony był w dwóch kategoriach – szkół o najwyższym potencjale naukowym oraz szkół oferujących najlepsze przygotowanie zawodowe. W obu kategoriach WSIiZ zajęła czołowe lokaty. Osobno oceniano uczelnie prywatne i publiczne.

Doceniono potencjał naukowy WSIiZ

W zestawieniu szkół niepublicznych o największym potencjale naukowym WSIiZ zdobyła 116 punktów i zajęła wysokie 4. miejsce. Warto zauważyć, że nasza uczelnia zdobyła więcej punktów niż klasyfikowane odrębnie uczelnie państwowe. WSIiZ wyprzedziła m.in. 8 uniwersytetów, 6 AWF-ów, 7 PWSZ i 2 politechniki.

Opracowując ten ranking brano pod uwagę pełnoetatową kadrę na kierunku związanym z turystyką, liczbę publikacji kadry naukowej z ostatnich 5 lat, uczestnictwo kadry naukowej w konferencjach, osiągnięcia naukowe studentów (uczestnictwo w konferencjach, publikacje, stypendia, nagrody), liczbę grantów naukowych otrzymanych przez uczelnię, liczbę wykonanych ekspertyz gospodarczych z zakresu turystyki oraz wymiar współpracy zagranicznej.

WSIiZ dobrze przygotowuje do zawodu

W rankingu szkół niepublicznych z najlepszym przygotowaniem zawodowym WSIiZ także zajęła wysoką 6. lokatę uzyskując 114 punktów.

Tu zwracano uwagę na kształcenie językowe, praktyki krajowe i zagraniczne, zajęcia z praktykami, specjalności, laboratoria komputerowe, ćwiczenia terenowe i badania losów absolwentów.

Zdaniem autorów rankingu sposób, w jaki uczelnie przygotowują swoich studentów do przyszłej pracy w zawodzie, jest jednym z najważniejszych wyznaczników ich wartości. Tym bardziej cieszy nas fakt, że WSIiZ zdobyła więcej punktów niż 11 uniwersytetów, 7 PWST, 5 AWF-ów i 2 politechniki.

Turystyka i rekreacja nadal popularna

W raporcie „Wiadomości Turystycznych” zwrócono także uwagę, że mimo utrzymującego się niżu demograficznego studia na kierunku turystyka i rekreacja wciąż utrzymują się w grupie najpopularniejszych wyborów studentów. W 2012 r. była 15. pod względem popularności kierunkiem rekrutacji.

Wyniki Rankingu Szkół Wyższych pokazują, że na najlepsze noty mogą liczyć uczelnie, które łączą wysoki poziom nauczania z kształceniem praktycznym. Ważne jest równomierne rozłożenie akcentów pomiędzy kształceniem zawodowym i akademickim – uważają twórcy zestawienia.

– Niezwykle trudno łączyć dobre przygotowanie zawodowe – charakterystyczne dla najlepszych uczelni niepublicznych, z dużym potencjałem naukowym – właściwym dla uczelni publicznych. Cieszymy się, że w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania udaje nam się połączyć oba te ważne dla studentów czynniki. Zawsze dbamy o wysokie standardy – podkreśla dr Krzysztof Szpara, prodziekan ds. kierunku Turystyka i Rekreacja WSIiZ.

Studiuj turystykę i rekreację na WSIiZ

Do końca lipca 2013 trwa rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia na kierunku turystyka i rekreacja na WSIiZ. Szczegółowe informacje w serwisie kandydaci.wsiz.rzeszow.pl

Ranking. Najlepsze uczelnie kształcące na kierunkach turystycznych: