Jak wynika z raportu „Uczelnie niepubliczne magisterskie w Polsce 2014”,opublikowanego przez Perspektywy, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie jest najlepszą uczelnią w Polsce południowo-wschodniej i dziewiątą w kraju (na 80 uczelni sklasyfikowanych w zestawieniu). To dokładnie taki sam wynik jak rok temu.

– Ten świetny wynik potwierdza, że nasza uczelnia od lat utrzymuje stabilną pozycję na rynku edukacyjnym i znajduje się w pierwszej dziesiątce najlepszych uczelni niepublicznych w kraju – podkreśla z dumą prof. Tadeusz Pomianek, Rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

W tym roku WSIiZ została uznana za najlepszą w Polsce w kategorii „Programy studiów prowadzone całkowicie w językach obcych” – Nasza oferta studiów obcojęzycznych jest szczególnie bogata. Kandydaci na studia mogą wybrać z siedmiu kierunków w całości prowadzonych w języku angielskim. W zeszłym roku ogromnym zainteresowaniem cieszyło się Aviation Management oraz Logistics. Młodzi ludzie wiedzą, że studia w języku obcym to gwarancja dobrej pracy nie tylko w Polsce, ale i poza jej granicami, dlatego je chętnie wybierają – podkreśla Joanna Molter, kierownik Działu Rekrutacji WSIiZ.

Drudzy w kraju pod względem umiędzynarodowienia
Zestawienie Perspektyw ukazuje, że w kluczowej dla Uczelni kategorii „Innowacyjność”, w podkategorii „Pozyskiwanie środków z programów UE”, WSIiZ uplasowała się na trzecim miejscu wśród uczelni niepublicznych z całej Polski.

Doceniono też zaangażowanie Uczelni w kształceniu na szeroką skalę studentów z zagranicy WSIiZ zajęła drugie miejsce w Polsce pod względem liczby studentów-obcokrajowców. W uczelni studiuje ponad 1400 osób z 20 krajów świata. To stwarza polskim studentom wyjątkowe możliwości poznania prawideł prowadzenia biznesu w zglobalizowanym, wielokulturowym świecie. – Takie umiejętności stanowią ważny fundament do dynamicznej i udanej kariery zawodowej – podkreśla kierownik Tokarz.

Kadra WSIiZ rośnie w siłę
Twórcy rankingu doceniają działalność naukową kadry Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. W kategorii „Rozwój kadry własnej” Uczelnia notuje wzrost o 23 pozycje w stosunku do poprzedniego roku.W ramach wspomagania rozwoju naukowego istnieją: system grantówwewnętrznych, system organizowania i dofinansowania udziału wkonferencjach oraz system stypendialny. Warto również podkreślić, żeważnym elementem wsparcia polityki naukowo-dydaktycznej Uczelni jestwprowadzenie systemu, polegającego na powiązaniu warunków zatrudnienia zwynikami aktywności naukowej. Ważnym wskaźnikiem jakości badańprowadzonych przez naukowców jest również ilość cytowań publikacji z lat2009 – 2013 – w tej kategorii WSIiZ zajmuje 11 miejsce w Polsce.

Inwestują w udogodnienia dla studenta
WSIiZ zdobyła pierwsze miejsce w kategorii „własna baza dydaktyczna”. Uczelnia ma 3 kampusy: w Rzeszowie, Tyczynie i największy w Kielnarowej, który jest miejscem głównych inwestycji WSIiZ. W Kielnarowej mieści się akademik, jedna z największych hal sportowych w Polsce, gdzie m.in. trenują siatkarze z całego świata i kilkadziesiąt laboratoriów wykorzystujących najnowsze rozwiązania informatyczne. W kampusie jest też hotel z sauną i spa, stadnina, park linowy i stylizowana na staropolską „Taberna”, miejsce spotkań i szkoleń. Kilka miesięcy temu w kampusie powstało też Centrum Zooterapii, które swoim pacjentom oferuje indywidualne zajęcia z alpakoterapii, hipoterapii, dogotepaii, felinoterapii oraz apiterapii.

Kapituła rankingu bardzo wysoko oceniła w WSIiZ także warunki studiowania, do których zaliczyła: możliwości rozwijania zainteresowań naukowych, warunki korzystania z biblioteki i jej zbiory drukowane.

Pełna oferta praktycznych studiów dostępna jest w serwisie internetowym kandydaci.wsiz.rzeszow.pl.