W rankingu Szkół Wyższych tygodnika Wprost Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zajęła 5. miejsce wśród polskich uczelni niepublicznych najbardziej cenionych przez pracodawców. Przed WSIiZ w rankingu są jedynie uczelnie warszawskie i szkoły bankowe.

Ranking Szkół Wyższych został opublikowany 18 marca 2013 roku na łamach ogólnopolskiego tygodnika Wprost. Na przełomie lutego i marca 2013 roku redakcja tygodnika przeprowadziła badania ankietowe wśród 500 największych polskich firm (pod względem przychodów uzyskanych w 2011 roku), mających w większości siedziby w stolicy. Pracodawcy wskazali kierunki studiów, których absolwentów najczęściej przyjmują do pracy, a w ślad za tym wytypowali uczelnie wyższe, których absolwentów najchętniej widzą wśród kandydatów na pracowników.

5. uczelnia niepubliczna w Polsce

Na podstawie wyników badania powstała lista, zatytułowana „Niepubliczne szkoły wyższe najbardziej cenione przez pracodawców”, na której WSIiZ uplasował się na wysokiej 5. pozycji w kraju. – Sukces jest tym większy, że wyżej w zestawieniu znalazły się jedynie uczelnie warszawskie i szkoły bankowe – podkreśla z dumą prof. Tadeusz Pomianek, rektor WSIiZ.

Ranking tworzony przez pracodawców

Na liście 50 uczelni polskich, które w sumie uzyskały najwięcej wskazań pracodawców WSIiZ zajęła 33. pozycję (na 460 wszystkich szkół wyższych w Polsce), wyprzedzając tym samym 20 uniwersytetów i 3 politechniki. Autorzy rankingu podkreślają przy tym, że zdecydowana większość badanych firm prowadzi działalność przemysłową, stąd przewaga szkół technicznych w końcowych wynikach. Co więcej, już zapowiadają, że w przyszłorocznym rankingu grupa ankietowanych pracodawców zostanie rozszerzona o organizacje, działające w wielu innych gałęziach gospodarki.
– Ranking Wprost jest jedynym, który opiera się li tylko na opinii pracodawców. Jest to dla nas zatem jednoznaczny sygnał od szefów największych firm w Polsce, że dobrze przygotowujemy młodzież do pracy zawodowej. Kładziemy duży nacisk na współpracę z biznesem i efekty tego są widoczne – zaznacza Rektor Pomianek.

Absolwent przygotowany do pracy

Dziennikarze Wprost, w komentarzu do rankingu, podkreślają, że „młodzi ludzie częściej niż jeszcze kilka lat temu rozumieją, że czas spędzony na uczelni to nie przedłużenie beztroskiego dzieciństwa, ale okres, który w znacznym stopniu determinuje ich późniejsze losy na kapryśnym rynku pracy”. WSIiZ od dawna wsłuchuje się w potrzeby firm, w konsekwencji czego starannie przygotowuje ofertę edukacyjną. Co roku wprowadza do oferty nowe kierunki i specjalności, które stanowią niszę na rynku pracy. Wśród nich wymienić należy anglojęzyczne ścieżki kształcenia (Aviation Management, Information Technology, Finance and Accounting, International Management, Hospitality Management, Physiotherapy, Logistics, Logistics in Transport), dodatkowe specjalności (m.in. zooterapia, warsztat biznesowy – jak założyć własną firmę). WSIiZ kładzie nacisk na kształcenie praktyczne – oprócz wykładów, student każdego kierunku, podczas zajęć i warsztatów praktycznych, ma możliwość uczenia się od ekspertów i wieloletnich praktyków. Ponadto, wszyscy studenci mogą uczestniczyć w darmowych, międzykierunkowych wykładach wybitnych wykładowców oraz w wykładach otwartych, co pozwala im na poszerzenie wiedzy o wiadomości z wielu dziedzin, a przede wszystkim rozwijanie własnych zainteresowań.

Więcej informacji o ofercie edukacyjnej WSIiZ na rok 2013/2014

Źródło zdjęcia: tygodnik Wprost

Zobacz, co mówią o tym media:

Carpatia Biznes

Radio Rzeszów

Radio Eska