Znaczenie debaty publicznej w kontekście dyskusji, jaka obecnie toczy się wokół problemu wydobycia gazu łupkowego, prowadzi do pytań o to, czy i w jaki sposób temat ten pojawia się w środkach masowego przekazu. Zapraszamy do zapoznania się z analizą doniesień medialnych na ten temat, którą przygotowało Centrum Analiz Energetycznych Wyższej Szkoły Europejskiej w Krakowie.