Z przedstawionego bilansu wynika jasno, że w konfrontacji z niepublicznymi wyższymi szkołami zawodowymi, szkoły publiczne wypadają nader blado. Dla przykładu: według stanu na 1.06.2008 w Polsce istnieją 334 uczelnie zawodowe (w tym – 299 niepublicznych, uczy się w nich 634 tys. studentów, w tym 543 tys. w uczelniach niepublicznych, stypendia wypłacane są 165 tys. studentów, z czego 130 tys. studentom uczelni niepublicznych, w roku akademickim 2006/2007 z uczelni zawodowych, w ramach wymiany, wyjechało 2202 studentów, w tym 2000 z uczelni niepublicznych). Na podstawie powyższych liczb widać jasno, że szkoły niepubliczne maja na wszystkich polach zdecydowana przewagę.

Tak w tych zestawieniach plasuje się WSIiZ:

1. W kategorii liczba studentów obcokrajowców – 1. miejsce.

2. W kategorii miejsca w akademikach – 1. miejsce.

3. W kategorii liczba studentów ogółem – 3, miejsce, najlepsi w Polsce południowo-wschodniej.

4. W kategorii liczba studentów studiów stacjonarnych – 8. miejsce, najlepsi w Polsce południowo-wschodniej.

5. W kategorii dotychczasowi absolwenci ogółem – 6 miejsce, najlepsi w Polsce południowo-wschodniej.

6. W kategorii liczba studentów na studiach magisterskich – 3. miejsce w Polsce.

7. W kategorii przyjęci na rok akademicki 2007/2008 – 4, miejsce w Polsce.

Raport dotyczy ponadto kwestii szkolnictwa wyższego w Polsce, kwestii umiędzynarodowienia, finansowania szkolnictwa wyższego, szczególnie niepublicznego.

Na szczególna uwagę zasługuje fakt, iż Raport dotyczył wszystkich niepublicznych uczelni w Polsce (zarówno I, jak i II stopnia, tj. licencjackich i magisterskich) oraz Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych.