WSIiZ kształci największą liczbę studentów obcokrajowców w Polsce – dowodzi najnowszy raport „Niepubliczne Uczelnie Zawodowe 2012”, opublikowany przez Magazyn Edukacyjny Perspektywy. Uczelnia odnotowała czołowe pozycje również w kategoriach takich jak: liczba studentów kształconych na studiach I i II stopnia oraz liczba studentów otrzymujących stypendia.

W zestawieniu ujęto 298 uczelni niepublicznych. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie czołowe lokaty zajęła przede wszystkim w kategoriach poświęconych międzynarodowości.

W uczelni studiuje najwięcej obcokrajowców w Polsce, bo aż 1000 osób. Tak duża liczba zapewniła WSIiZ zdobycie 1. miejsca w Polsce. Co ważne, w tej kategorii uczelnia ma ogromną przewagę nad pozostałymi niepublicznymi uczelniami wyższymi. Druga w tabeli, Uczelnia Vistula, kształci zaledwie 403 obcokrajowców, a pozostałe jeszcze mniej.

– Kształcimy ok. 5 proc. studentów – obcokrajowców w Polsce. Dzięki wielokulturowemu charakterowi uczelni, młodzież poznaje inne kultury, zwyczaje i mentalność. W zglobalizowanym świecie jest to niezwykle ważne i dobrze przygotowuje naszych studentów do pracy zawodowej z partnerami z różnych stron świata. Przyjaźnie międzynarodowe mogą też być początkiem wspólnych przedsięwzięć biznesowych – podsumowuje prof. Pomianek.

Internacjonalizację procesu kształcenia we WSIiZ, potwierdza również mobilność studentów i pracowników. W kategorii liczba osób wyjeżdżających na wymianę studencką, uczelnia uplasowała się na 2. pozycji. Tak wysoka lokata, jest efektem współpracy WSIiZ z międzynarodowymi uczelniami, instytucjami i firmami. Do tej pory uczelnia zawarła już ponad 200 umów, dzięki czemu ma miejsce wymiana studentów, wymiana kadry, realizacja konferencji, szkół letnich, projektów naukowych i dydaktycznych. – Nasi studenci mogą kształcić się w wielu krajach świata. Dla przykładu, w r. a. 2012/2013 dwudziestu studentów będzie mogło kształcić się w Chinach – podkreśla prof. Tadeusz Pomianek, rektor WSiIZ.

Zestawienie „Niepubliczne Uczelnie Zawodowe 2012” wyróżnia również WSIiZ w kategoriach: liczba studentów I i II stopnia – tu uczelnia zajęła kolejno 3. i 5. miejsce – oraz liczba słuchaczy studiów podyplomowych – tu przyznano WSIiZ 2. miejsce w Polsce. – Jesteśmy uczelnią cenioną przez pracodawców i w związku z tym, chętnie wybieraną przez studentów – wyjaśnia Urszula Pasieczna, rzecznik WSIiZ. – Z kolei, o tym, że uczelnia jest bardzo dobrze postrzegana przez pracowników firm w regionie, świadczy fakt, że chętnie podnoszą u nas swoje zawodowe kwalifikacje na studiach podyplomowych – dodaje rzeczniczka.

Raport odnotował także kategorię: liczba studentów otrzymująca stypendia, w której WSIiZ zajęła 4. miejsce w kraju. – Wszystko dzięki własnym funduszom zapewniającym studentom stypendium już od pierwszego semestru, w ramach stworzonego przez nas Systemu Bezpłatnych Miejsc – mówi rektor WSIiZ.

Zobacz materiał prasowy opublikowany na temat rankingu:

http://wiadomosci.onet.pl/

http://www.rzeszow4u.pl/