29 i 30 maja 2010 roku w Lublinie odbyła się konferencja naukowo – szkoleniowa „Urazy i stany nagłe w położnictwie i ginekologii”. W ramach programu konferencji odbyły się zawody Zespołów Ratownictwa Medycznego w symulowanym wypadku masowym. Naszą Uczelnię reprezentowały dwa zespoły, które zajęły pierwsze i drugie miejsce!

– W konferencji wzięło udział 90 studentów kierunku Ratownictwo Medyczne, konkurencja była ogromna, więc tym bardziej cieszy taki sukces naszych studentów – cieszy się dr Zbigniew Kozdronkiewicz, Prodziekan kierunku Ratownictwo Medyczne w WSIiZ.

Serdecznie gratulujemy naszym studentom:

Zespół, który zajął I miejsce:
1. Iwona Misiorowska
2. Michał Dominiczak
3. Arkadiusz Gilarski

Zespół, który zajął II miejsce:
1. Łukasz Hudzik
2. Janusz Chmiel
3. Mirosław Dżugan

Tematyka konferencji obejmowała: stany naglące w położnictwie, urazy i ostre schorzenia jamy brzusznej w ciąży, postępowanie w stanach naglących u kobiet ciężarnych oraz symulację wypadku masowego z udziałem kobiet ciężarnych, pokaz funkcjonowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, a także warsztaty obejmujące podstawowe i zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u dorosłych, dzieci i kobiet ciężarnych.

Konferencję zorganizował Lubelski Uniwersytet Medyczny wraz z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. W komitecie organizacyjnym znaleźli się Prof. dr hab. Ryszard Maciejewski – Kierownik Katedry Ratownictwa Medycznego, Pan Prodziekan dr n.med. Ryszard Palczak, Pan Prodziekan dr n.med. Zbigniew Kozdronkiewicz.