W miesiącu sierpniu, w Centrum Edukacji Międzynarodowej zlokalizowanym w Kielnarowej/k. Rzeszowa odbyły się zajęcia „Szkoły Letniej” zorganizowane w ramach programu „Akademia Przedsiębiorczego Studenta Santander Universidades”.

W zajęciach wzięli udział studenci z trzech współpracujących ze sobą uczelni : Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Wyższej Szkoły Europejskiej im ks. Józefa Tischnera w Krakowie oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu. Projekt został zrealizowany w ramach Santander Universidades realizowanego w Polsce przez Bank Zachodni WBK należący do Grupy Santander.

W ciągu pięciu dni trwania „Szkoły Letniej” studenci nabyli wiedzę i umiejętności projektowania własnego biznesu i zarządzania nim w przyszłości. Zajęcia w ramach „Szkoły Letniej” zostały tak skomponowane, aby dostarczyć studentom zarówno porcję wiedzy teoretycznej jak i umiejętności praktyczne.

W ramach podstaw teoretycznych studenci poznali koncepcje kreowania biznesu, oraz kroki jakie należy wykonać aby sformalizować założenie własnej działalności gospodarczej. Ponadto, słuchacze zapoznali się ze sposobami pozyskiwania środków finansowych na prowadzenie własnej działalności oraz tajnikami prowadzenia nowoczesnego marketingu w biznesie.

Obok wiedzy teoretycznej, studenci biorący udział w „Szkole Letniej” mogli przetestować zdobyte kompetencje uczestnicząc w symulacji biznesowej, imitującej warunki, w których działa realne przedsiębiorstwo. Dzięki symulacji, studenci sprawdzali poprawność podejmowanych decyzji związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem.

Na zakończenie „Szkoły Letniej” została przeprowadzona gra terenowa oraz warsztaty oparte na grze planszowej Cash Flow.

Należy zaznaczyć, że trenerzy „Szkoły Letniej” to praktycy biznesu, wśród których znajdował się m.in. wiceprezes zarządu i dyrektor marketingu w Fabryce e-biznesu sp. z o.o. oraz prezes zarządu sekwencja.pl sp. z o.o. – Marcin Zaborowski a także doradca przedsiębiorstw, dr Marta Czyżewska, pełniąca funkcję Prezesa Rady Nadzorczej Centrum Transferu Innowacji i Przedsiębiorczości WSIiZ.

Podsumowując – absolwenci „Szkoły Letniej” zostali przygotowani do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej, co potwierdzone zostało wydanymi certyfikatami . Pozostaje mieć nadzieje, że zdobyta wiedza i umiejętności zaowocują powstaniem nowych podmiotów gospodarczych.

Projekt finansowany przez Bank Zachodni WBK w ramach Santander Universidades