23 kwietnia 2015 roku Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie będzie gościła Adama Michnika, publicystę i redaktora naczelnego „Gazety Wyborczej”, odznaczonego przez Prezydenta RP Orderem Orła Białego.

Redaktor Adam Michnik odwiedzi Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

W programie wizyty przewidziane jest spotkanie oraz wykład otwarty pt. „Wobec Rosji i Ukrainy”, który odbędzie się o godzinie 10.00 w auli im. prof. Jerzego Chłopeckiego, ul. Sucharskiego 2. Przedmiotem wykładu będzie omówienie aktualnej sytuacji polityczno-gospodarczej Rosji i Ukrainy. W czasie wykładu Pan A. Michnik podejmie również próbę odpowiedzi na pytanie: Czy Rosja i Ukraina podążą do demokracji czy też pogrążą się w destrukcyjnym konflikcie?

Uczestnicy wykładu będą mieli możliwość nabycia publikacji Redaktora Adama Michnika: „W poszukiwaniu utraconego sensu” w promocyjnej cenie 15 zł oraz pozyskania autografu Autora.

Adam Michnik jest redaktorem naczelnym Gazety Wyborczej, historykiem, eseistą, publicystą politycznym. W latach 1968-1989 był jednym z czołowych organizatorów nielegalnej, demokratycznej opozycji. Od 1964 roku studiował na Wydziale Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Dwukrotnie zawieszony, a po Wydarzeniach Marcowych 1968 roku relegowany z uczelni i skazany na trzy lata więzienia. Ukończył studia na Wydziale Historii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 70-tych działał w licznych organizacjach opozycyjnych i brał udział w wydawaniu wielu pism drugiego obiegu. W latach 80-tych dwukrotnie aresztowany za działania przeciwko PZPR i zwalniany na mocy amnestii. Uczestnik obrad Okrągłego Stołu w 1989, członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Uhonorowany licznymi odznaczeniami i tytułami doktora honoris causa. Autor wielu głośnych publikacji i artykułów w czasopismach z całego świata.