Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej, udostępnianie materiałów i publikacji o tematyce związanej z polską polityką zagraniczną oraz członkostwem Polski w UE, wspieranie inicjatyw o charakterze międzynarodowym w regionie – to tylko część działań, jakie planuje w ramach swojej aktywności Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Rzeszowie.

W dniu 23 kwietnia 2013 roku, w siedzibie Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Warszawie, Dyrektor RODM Rzeszów Dominik Łazarz – w imieniu Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie – podpisał umowę o współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Porozumienie to jest pokłosiem decyzji Ministra Spraw Zagranicznych z 29 marca 2013 roku o utworzeniu w Województwie Podkarpackim Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w murach WSIiZ.

Ośrodek ten będzie niejako spadkobiercą działającego od ponad 12 lat Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej, który wypracował sobie w regionie wiodącą pozycję punktu informującego i promującego Unię Europejską i członkostwo Polski w UE.

Powstanie sieci Regionalnych Ośrodków Debaty Międzynarodowej jest wynikiem zatwierdzenia przez MSZ priorytetów polskiej polityki zagranicznej na lata 2012-2016, a co za tym idzie, wzmocnienia obywatelskiego i samorządowego wymiaru polskiej polityki zagranicznej. W całym kraju powołanych zostało trzynaście tego typu Ośrodków, które będą informować MSZ o działaniach międzynarodowych prowadzonych w regionie i rozwijać współpracę z Ministerstwem w tym zakresie.
Spotkania, lekcje, warsztaty, konferencje i wiele innych inicjatyw – to tylko propozycja działań, w które włączyć się może każdy mieszkaniec województwa podkarpackiego zainteresowany tematami, dotyczącymi priorytetów polskiej polityki zagranicznej i polskiego członkostwa w UE. Animowanie i inicjowanie działań z zakresu współpracy międzynarodowej, to kolejny profil aktywności Ośrodka. Najważniejszym jednak zadaniem punktu będzie wzmocnienie współpracy pomiędzy Ministerstwem Spraw Zagranicznych, samorządem i organizacjami pozarządowymi.

O działalności sieci Ośrodków w swoim przemówieniu mówił niedawno sam Minister Spraw Zagranicznych, Radosław Sikorski. Podkreślił, że zadania polskiej polityki zagranicznej będą konsultowane z władzami lokalnymi i organizacjami pozarządowymi za pośrednictwem powstających w każdym województwie Regionalnych Ośrodków Debaty Międzynarodowej.

Rozpoczynający swoją działalność Ośrodek w Rzeszowie, funkcjonując w strukturach WSIiZ, będzie korzystał z dotychczasowego doświadczeniu uczelni w zakresie prowadzenia punktów informacyjnych, rozwijających działalność skoncentrowaną na informacji europejskiej. Takimi centrami są m.in. Ośrodek Enterprise Europe Network, Regionalny Punkt Informacji Europejskiej Eurodesk oraz prowadzony w partnerstwie, Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct w Rzeszowie.

Dzięki tak rozwiniętej sieci punktów, działalność Ośrodka będzie bazowała na dotychczasowym doświadczeniu uczelni, a jego aktywność będzie koncentrowała się na inicjowaniu wspólnych działań o profilu międzynarodowym.

Jeżeli interesują Cię kwestie polskiej polityki zagranicznej, jesteś studentem, który przygotowuje pracę w tym temacie, uczniem, który chciałby poszerzyć swoją wiedzę z zakresu polskiej dyplomacji lub mieszkańcem Podkarpacia, który chętnie zaangażuje się w działania o profilu międzynarodowym – zapraszamy Cię do skorzystania z oferty Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Rzeszowie.

Przeczytaj, co o tym piszą media:

onet.pl

nowiny24.pl