Zjazd Szkolnych Klubów Europejskich to cykliczne przedsięwzięcie organizowane przez Regionalne Centrum Informacji Europejskiej dla Opiekunów oraz uczniów należących do SKE.

Realizacja spotkania klubów europejskich w br. została zaplanowana w ramach projektu ”Unia Europejska z klimatem – 2008” współfinansowanego ze środków Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej,

Tematem przewodnim tegorocznego Zjazdu SKE będzie prezentacja współpracy międzynarodowej szkół z województwa podkarpackiego, doświadczeń klubów europejskich ze szczególnym uwzględnieniem grantów propagujących dialog międzykulturowy.

Wszyscy uczestnicy będą mogli także wziąć udział w konkursie organizowanym w dniu forum – 21 listopada 2008 r. w siedzibie Wyższej Szkoły Informatyki i Zrządzania przy ul. Sucharskiego 2 w Rzeszowie.

Zapraszamy do udziału przedstawicieli SKE działających na terenie województwa podkarpackiego – maksymalnie 4 osoby z danej szkoły.

Szkoły, które chciałyby zaprezentować swoje osiągnięcia w zakresie obchodów Roku Dialogu Międzykulturowego oraz zrealizowane projekty obejmujące kontekst dialogu kultur prosimy o kontakt pod nr tel. 017 866 12 84 lub e-mailem na adres: iserafin@wsiz.rzeszow.pl najpóźniej do dnia 31 października br. 

Udział w zjeździe jest nieodpłatny. Koszty związane z organizacją spotkania pokrywają organizatorzy (oprócz kosztów dojazdu).

Organizatorzy zastrzegają, że osoby, które nadeślą zgłoszenia po wyczerpaniu limitu miejsc nie będą brały udziału w spotkaniu. Stosowna informacja o wyczerpaniu limitu miejsc będzie zamieszczona na stronie internetowej RCIE.

Karta zgłoszeniowa i formularz rejestracyjny znajdują się na stronie www.rcie.rzeszow.pl (w zakładce „Przedsięwzięcia”).