Do końca rekrutacji pozostało już niewiele czasu. 31 lipca 2009 roku o godzinie 17:00 zakończymy przyjmowanie podań. Warto się pośpieszyć, bo na niektórych kierunkach miejsca już się kończą.

Prawdziwym przebojem tegorocznej rekrutacji jest Bezpieczeństwo wewnętrzne. Jak donoszą pracownicy Działu Rekrutacji, zainteresowanie kierunkiem przerosło najbardziej optymistyczne prognozy. – Każdego dnia przyjmujemy po kilkanaście podań na Bezpieczeństwo wewnętrzne – usłyszeliśmy w Rekrutacji.

Tradycyjnie, sporo podań składają kandydaci na kierunek Zdrowie publiczne oraz Turystyka i rekreacja. Tegoroczne nowości na obu kierunkach z pewnością sprawią, że studentów zdrowia i turystyki będzie więcej. Niektóre z tych nowości, to ciekawe specjalności. Na Zdrowiu publicznym uruchomiona została odrębna ścieżka kształcenia: Dietetyka współczesna. Od roku 2009 uruchomione zostały też studia II stopnia na tym kierunku. Na Turystyce i rekreacji do grona pięciu specjalności od nowego roku akademickiego dołączy kolejna: turystyka kulturowa.

Kandydatów niezwykle zainteresowały nowatorskie zmiany systemu kształcenia na czterech kierunkach:

Na wymienionych kierunkach od października 2009 roku uruchomiony zostanie Elastyczny System Studiowania. Co to oznacza? Na studiach I stopnia studenci będą realizowali przedmioty zarówno obowiązkowe, jak i do wyboru (język obcy, przedmioty specjalnościowe oraz kierunkowe). W całym toku studiów będą mogli wybrać ok. 30% przedmiotów. Dokonując wyboru, będą uwzględniać swoje indywidualne predyspozycje i zainteresowania. Pozwoli im to na zoptymalizowanie procesu rozwijania zdolności i profilowania ścieżki własnego rozwoju. Absolwenci, wyposażeni w konkretne umiejętności zgodne z ich zainteresowaniami, będą lepiej radzić sobie na rynku pracy.

Kilka tygodni temu, WSIiZ uzyskała uprawnienia do prowadzenia studiów II stopnia na kierunku Administracja. Decyzja ta sprawia, że spośród wszystkich uczelni w Polsce nikt nie ma więcej kierunków na studiach II stopnia.

Uczelnia wygrała też ministerialny konkurs na prowadzenie tzw. "studiów zamawianych" na kierunku Informatyka. Oznacza to m.in., że 50% studentów będzie dostawać stypendium w wysokości nawet 500 zł. O przyznaniu stypendium decydować będą jedynie wyniki z matury.

Jeśli do oferty edukacyjnej, dodamy fakt, iż kandydaci na studia mogą studiować bezpłatnie w ramach Systemu Bezpłatnych Miejsc, to wybór WSIiZ, staje się oczywisty. Pierwsi kandydaci na studia są już po teście. 70% z nich zdało go pozytywnie, a co za tym idzie, będzie otrzymywać zniżkę 50% lub 100% czesnego. Do testu można jeszcze przystąpić. Ostatni termin wyznaczony został na 3 sierpnia 2009 roku. Wystarczy przy składaniu podania powiadomić pracownika Działu Rekrutacji o chęci przystąpienia do testu.

Kochani Maturzyści… czas ucieka, zapraszamy więc do przemyślenia ścieżki własnego rozwoju i mądrego wyboru uczelni wyższej! Jeśli chcielibyście się dowiedzieć więcej o ofercie edukacyjnej WSIiZ, zapraszamy do serwisu przygotowanego specjalnie z myślą o Was: kandydaci.wsiz.rzeszow.pl. Warto też obejrzeć filmy o interesujących Was kierunkach!