Rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, prof. nadzw. dr hab. inż. Tadeusz Pomianek, został uhonorowany tytułem "Edukator Roku 2014” w kategorii "Animator".

Tytuł "Edukator Roku 2014” w kategorii "Animator” przyznawany jest za podejmowanie działań na rzecz dynamizowania rozwoju polskiej edukacji wyższej. Laudator nagrody Pan Jeremim Mordasewicz, Doradcy Zarządu Konfederacji Lewiatan, w uzasadnieniu podkreślił, iż prof. T. Pomianek jest stałym rzecznikiem szkół niepaństwowych na arenie regionalnej i krajowej, a Jego działanie eksperckie i medialne stanowi świadectwo troski o dobro wspólne i przejaw społecznej odpowiedzialności.

O przyznaniu nagrody decyduje Kapituła Konkursu, której przewodniczym jest prof. zw. dr hab. Jacek Wodź. Honorowymi członkami kapituły są Rektorzy największych uczelni wyższych województwa śląskiego, małopolskiego i opolskiego: Rektor Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, prof. dr hab. inż. Zygmunt Bąk; Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, prof. zw. dr hab. Andrzej Chochół; Rektor Politechniki Śląskiej w Gliwicach, prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Karbownik; Rektor Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, prof. AM Tomasz Miczka; Rektor Politechniki Opolskiej, prof. dr hab. Marek Tukiendorf; Rektor Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, prof. dr hab. Adam Zając oraz Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, prof. dr hab. Leszek Żabiński.

W tegorocznej edycji nagrody przyznano również tytuł „Edukatora Roku 2014” w kategorii „Europejski Wymiar Edukacji”. Wyróżnienie to otrzymał Rektor Uniwersytetu Śląskiego, Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, prof. zw. dr. hab. Wiesław Banyś.

W historii konkursu Kapituła przyznała 15 nagród najwybitniejszym przedstawicielom świata nauki, polityki i biznesu. W gronie laureatów nagrody znaleźli się m.in.: prof. zw. dr hab. Michał Kleiber, prof. dr hab. Leszek Balcerowicz, prof. dr hab. inż. Jerzy Buzek, prof. dr hab. Danuta Hübner oraz Prezydent Aleksander Kwaśniewski.

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w dniu 7 października 2014 roku w Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.