Prof. nadzw. dr hab. inż. Tadeusz Pomianek, Rektor WSIiZ, został wybrany po raz czwarty na Prezesa Polskiego Związku Pracodawców Prywatnych Edukacji PKPP Lewiatan. Organizacja, skupiająca m.in. czołowe niepubliczne szkoły wyższe, zabiega o równe traktowania publicznego i niepublicznego sektora oświaty i szkolnictwa wyższego.

Polski Związek Pracodawców Prywatnych Edukacji (PZPPE) powołany został w styczniu 2000 r. w ramach Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan (PKPP Lewiatan). Celem działania PZPPE jest reprezentowanie interesów środowiska oświaty i nauki niepublicznej w Polsce oraz kształtowanie obrazu polskiej edukacji.

Działalność związku koncentruje się przede wszystkim na walce o równoprawne warunki funkcjonowania publicznych i niepublicznych szkół wyższych oraz na formowaniu obrazu polskiej edukacji.

– Trwanie przy obecnym systemie finansowania kształcenia w szkołach wyższych szkodzi studentom oraz dobrym uczelniom publicznym i niepublicznym, a więc w konsekwencji społeczeństwu, które poprzez podatki i czesne finansuje szkoły. Stworzenie dla dobrych uczelni niepublicznych warunków funkcjonowania analogicznych do uczelni publicznych, dla tych ostatnich nie stanowi istotnego ryzyka. Skala dofinansowania będzie bowiem na poziomie 2%-5% kwot, jakie otrzymują uczelnie publiczne. Co więcej, kwoty te można znaleźć poza dotacją dla uczelni publicznych, np. ograniczając rozrzutne finansowanie publicznych i niepublicznych szkół policealnych. – podsumowuje Prezes PZPPE Tadeusz Pomianek.