Renata Kijowska, reporterka "Faktów" TVN odwiedzi Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Spotkanie z dziennikarką odbędzie się 11 czerwca 2014 roku w auli RA3 w siedzibie WSIiZ. O godzinie 10:00 rozpocznie się spotkanie otwarte, na które zapraszamy studentów, pracowników oraz osoby spoza uczelni. W południe zaś Renata Kijowska spotka się ze studentami kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna i poprowadzi dla nich warsztaty dziennikarskie.


Renata Kijowska studiowała nauki polityczne i dziennikarstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz na Uniwersytecie Poczdamskim. Pracę w mediach zaczynała w redakcji Kroniki Krakowskiej – programu informacyjnego TVP Kraków. Później była korespondentką Radia Plus i Telewizji Puls. Publikowała m. in. w Tygodniku Powszechnym i Podróżach. Przez kilka lat prowadziła wykłady z dziennikarstwa dla studentów Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie. Obecnie jest reporterką programu informacyjnego TVN "Fakty".

Spotkanie z Renatą Kijowską jest częścią projakościowego projektu, który kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna WSIiZ realizuje ze środków wygranych w konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na najlepszy program studiów o profilu praktycznym. Kierunek ten zdobył drugie miejsce w Polsce w tym prestiżowym konkursie i nagrodę pieniężną w wysokości miliona złotych na dalszy rozwój i podnoszenie jakości kształcenia.

– Ministerstwo doceniło unikatowość i innowacyjność stosowanych w naszej Uczelni rozwiązań. Przyznane środki w wysokości miliona złotych zostaną wykorzystane na dalsze podnoszenie jakości kształcenia – wyjaśnia dr Maciej Ulita, Prodziekan WSIiZ ds. kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna.

W ramach tego projektu odbyły się już spotkania z Marcinem Mellerem, felietonistą "Newsweek Polska" oraz prowadzącym "Dzień Dobry TVN" z TVN (informacja, film, nagranie spotkania otwartego) oraz inspektorem dr. Mariuszem Sokołowskim (informacja, film, nagranie spotkania otwartego).