22 czerwca 2010 roku w murach Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów Akademii Twórczego i Logicznego Myślenia.

Inicjatywa skierowana była do dzieci w wieku 7-12 lat oraz ich rodziców. Zajęcia trwały od lutego do czerwca w sumie 12 spotkań. Zarówno dzieci jak i rodzice spędzili po 36 godzin na zajęciach warsztatowych.

– Celem ostatnich spotkań było podnoszenie kompetencji językowych, wzbogacanie doświadczeń poznawczych, ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej i słuchowej. Liczne ćwiczenia, w których dzieci brały udział polegały na znalezieniu odpowiedniego słowa opartego na skojarzeniach, pojęciach lub hasłach tematycznych, co miało na celu wzbogacenie ich słownictwa i pomóc w sposobie wysławiania się – tłumaczy Joanna Dudek, koordynator Akademii Twórczego i Logicznego Myślenia WSIiZ.

Zajęcia w Akademii skupiały się na dostarczeniu metod i technik w zakresie aktywnego rozpoznawania problemów, logicznego oraz analitycznego myślenia, rozwijania umiejętności planowania oraz nabywania umiejętności obserwacji.

– Zauważyliśmy u naszego dziecka wielki krok w przód w jego rozwoju intelektualnym, stało się ono bardziej pomysłowe, śmiałe i żywe – cieszą się rodzice małego Kubusia. – Bardzo ciekawe (warsztatowo) prowadzone zajęcia. Wiele sytuacji można było doświadczyć na sobie. Podobało mi się, że uczestnicy mogli poczuć się bezpiecznie w grupie owych nieznanych sobie dotąd ludzi. Poprzez udział w Akademii nawiązały się nowe znajomości, wymieniamy się wspólnie swoimi doświadczeniami, sugestiami. Uważam że zajęcia były niezwykle cenne i godne kontynuowania – dodaje inny rodzic.
Działania Akademii miały za zadanie stworzenie dziecku możliwości uczenia się poprzez twórczą zabawę, a także pokazanie, jak korzystać z kreatywności. Wszystkie zajęcia miały formę warsztatów. Pozwoliło to na efektywne i szybkie kształtowanie kreatywnych postaw u uczestników zajęć.

Równolegle z zajęciami dla dzieci, prowadzone będą zajęcia dla rodziców. Chodzi bowiem o to, by wiedza i umiejętności zdobywane przez dzieci, były umiejętnie rozwijane i wspierane przez rodziców.
– Uważam, że pierwszą edycję Akademii zaliczyć należy do udanych. Świadczą o tym przede wszystkim zadowolone dzieci i ich rodzice, ale także trenerzy – wyjaśnia Joanna Dudek.

Zdjęcia: Marcin Luraniec