75 uczestników rozpoczęło zajęcia w II edycji Rzeszowskiej Akademii Inspiracji, organizowanej przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. O miejsca w bezpłatnych warsztatach
rozwijających m.in. pasje naukowe i logiczne myślenie było trudno – o jedno miejsce walczyło aż 4 kandydatów.

– Poziom rekrutacji do drugiej edycji RAI przekroczył nasze najśmielsze oczekiwania. Mieliśmy czterech kandydatów na jedno miejsce, a w grupach dla szkół podstawowych było aż osiem osób na miejsce – wyjaśnia Olga Kurek-Ochmańska z Rzeszowskiej Akademii Inspiracji.

W uroczystej inauguracji RAI, która odbyła się w sobotę 27 września 2014 roku uczestniczyli Mariusz Kornak – dyrektor pierwszego oddziału Banku Zachodniego WBK, który realizując program Santander Universidades jest sponsorem programu stypendialnego, dzięki któremu zajęcia w Akademii są bezpłatne, dr Andrzej Rozmus – Prorektor WSIiZ ds Nauczania, inicjator i pomysłodawca Akademii, a także kursanci, rodzice, trenerzy i liderzy programów.

RAI to innowacyjny projekt edukacyjny stworzony przez Wyższą Szkołę
Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Jego naczelna idea to pomoc
dzieciom i młodzieży w rozwijaniu kompetencji, które pozwolą odkrywać
pasje, radzić sobie z manipulacją społeczną, podejmować decyzje,
logicznie i analitycznie, ale także oryginalnie i twórczo myśleć oraz
działać w zespole. Warsztaty odbywają się w salach dydaktycznych i
laboratoriach specjalistycznych WSIiZ.

– Każdy program to 40 godzin zajęć realizowanych w sobotnie
przedpołudnia od września do grudnia 2014 roku. Wszystkie zajęcia prowadzone
są w formie warsztatowej, w małych grupach, nie ma wykładów. Kładziemy
nacisk na interakcję i aktywny udział uczestników – tłumaczy Olga Kurek-Ochmańska.

Programy przygotowali wykładowcy, psycholodzy, nauczyciele z wieloletnim
doświadczeniem i eksperci-praktycy. „Rozwój twórczego myślenia” to
program dla najmłodszych uczniów z klas 1-3. Dzieci uczą się m.in.
wykorzystywać podstawowe techniki mnemotechniczne, aby skuteczniej
radzić sobie w szkole i rozwiązywać problemy w życiu codziennym. Podczas
warsztatów cyrkowych poprzez ćwiczenia aktywizują pracę obu półkul
mózgowych, rozwijają koordynację wzrokowo-ruchową i poprawiają
koncentrację i uwagę.

Zajęcia „Rozwój pasji naukowych i odkrywczych” dla uczniów z klas 4-6
odbywają się w specjalistycznych laboratoriach WSIiZ (m.in. chemii
kosmetycznej, mikrobiologii, kryminalistyki). Dzieci odkrywają pasje
naukowe wykonując ciekawe doświadczenia. Poznają odpowiedzi na pytania:
co widać pod mikroskopem, jak powstają kosmetyki i detergenty, czym jest
dźwięk?

Dla gimnazjalistów mamy programy „Rozwój kompetencji społecznych i obywatelskich” i „Rozwój potencjału osobistego”,
który wpływa na rozwój emocjonalny, zdolności poznawcze, poczucie
własnej wartości i poprawę relacji z innymi. Uczestnicy nabywają
umiejętności koncentracji, zapamiętywania, płynności, giętkości i
oryginalności myślenia – przekazuje Olga Kurek-Ochmańska – Istotną
umiejętnością, trenowaną na zajęciach, jest kreatywne rozwiązywanie
problemów. Dzięki wytrenowanym umiejętnościom radzenia sobie ze stresem i
kreatywnej autoprezentacji uczestnicy będą lepiej radzić sobie np.
podczas egzaminów szkolnych. Modułem uzupełniającym są „Podstawy
krytycznego myślenia”.

Dla uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych przygotowaliśmy programy
„Rozwój inicjatywności i przedsiębiorczości” oraz „Rozwój analitycznego
myślenia” i dodatkowo „Trening umiejętności liderskich”.

Licealiści mogą np. wcielić się w rolę przedsiębiorcy startującego z
nowym, innowacyjnym biznesem. Stają oko w oko z inwestorem i zdobywają
wirtualny kapitał, prowadzą wirtualne przedsiębiorstwo, mierzą się z
konkurencją i stają przed dylematami typowymi dla menadżera. Zarobione
pieniądze inwestują na giełdzie w oparciu o grę decyzyjną Cash Flow.
Dzięki uczestnictwu w zajęciach kursanci poznają lepiej swoje
predyspozycje i talenty, uczą się asertywności, nabierają odwagi w
wyrażaniu siebie i w stawianiu czoła problemom i wyzwaniom.

Patronat nad RAI objął Prezydent Miasta Rzeszowa, Tadeusz Ferenc.
Patronat medialny sprawują „Perspektywy” i „Polskie Radio Rzeszów”.
Technologiczny patronat nad przedsięwzięciem objęła rzeszowska firma
„Ideo”, a patronat merytoryczny „Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji”.
Udział dzieci w zajęciach finansowany jest z programu stypendialnego fundowanego przez Bank Zachodni WBK.

Zobacz zdjęcia z inauguracji Rzeszowskiej Akademii Inspiracji