120 małych studentów rozpoczęło naukę w Ekonomicznym UniwersytecieDziecięcym, zorganizowanym przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzaniaw Rzeszowie.

"Talent autoprezentacji" – taki temat nosiło pierwsze spotkanie dla małych studentów. Poprowadził je dr Piotr Wachowiak. Dzieci poznały odpowiedzi na pytania: W jaki sposób skutecznie zaprezentować własną osobę? Co to jest język ciała? Jak przekonać innych do siebie? Jak mówić, aby ludzie nam wierzyli?

Miejsc na EUD zabrakło już po dwóch dnich zapisów. – Tak duże zainteresowanie Ekonomicznym Uniwersytetem Dziecięcym pokazuje, że mali ludzie i ich rodzice chcą pogłębiać wiedzę w ciekawy, niekonwencjonalny sposób. Dla nas jest to również kolejny, wyraźny sygnał, że mieszkańcy regionu darzą dużym zaufaniem uczelnię, postrzegają ją jako prestiżowy ośrodek akademicki, w którym chcą kształcić swoje dzieci już na poziomie edukacji szkolnej – nie kryje zadowolenia Urszula Pasieczna.

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy powstał z inicjatywy Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych. Uczestnictwo w zajęciach jest nieodpłatne. Semestr obejmuje sześć spotkań trwających 2 godziny lekcyjne. Pierwsze zajęcia odbędą się pod koniec września.

Spotkania mają charakter interaktywny i realizowane są w formule edutainment. Rozpoczynają się wykładem z podstaw funkcjonowania gospodarki i zjawisk ekonomicznych. Kolejny element to warsztaty, w których dzieci odgrywają rozmaite role: kierowników zespołów, negocjatorów, inwestorów giełdowych czy specjalistów ds. marketingu. Zajęcia kończą się prezentacją efektów pracy warsztatowej. Semestr kończy się testem wiedzy i wręczeniem wartościowej nagrody najlepszemu studentowi.

Oprócz zajęć stacjonarnych, studenci EUD mogą uczestniczyć w innych formach aktywności, realizowanych za pośrednictwem strony internetowej programu (www.uniwersytet-dzieciecy.pl). Mali eksperci EUD prowadzą blogi ekonomiczne, tworzą komiksy promujące przedsiębiorczość, biorą udział w konkursach edukacyjnych. Najlepsi są nagradzani. Mają też swoje pismo „Ekonopedia”.

W ramach Uniwersytetu organizowane są również zajęcia dla rodziców, które mają pomóc w wychowaniu ekonomicznym dzieci i kształtowaniu u najmłodszych postaw przedsiębiorczych. Na pierwszym spotkaniu rodzice poznawali temat "Miniekonomia kieszonkowa". Zajęcia poprowadził Jakub Sieradzki, a opowiadał, jak przysposobić dzieci do rozsądnego dysponowania pieniędzmi.

Inicjatywie patronuje Narodowy Bank Polski, a Minister Edukacji Narodowej pełni nad przedsięwzięciem patronat honorowy.

Zobacz zdjęcia z zajęć