Dla studentów rozpoczynających studia II stopnia na kierunku Informatyka Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania przygotowała różnorodne stypendia. Dział Rekrutacji jeszcze tylko do 25 marca 2014 roku przyjmuje podania na studia II stopnia na kierunku zamawianym Informatyka.

Studia stacjonarne są realizowane w ramach projektu "Informatyka – kompetencje dla rozwoju". Do końca trwania projektu połowa studentów studiów stacjonarnych otrzyma stypendium na pokrycie kosztów czesnego.

Absolwenci studiów I stopnia WSIiZ, którzy złożą dokumenty w pierwszym terminie rekrutacji (tj. do 25 marca 2014 roku) zostaną zwolnieni z opłaty wpisowej i rekrutacyjnej. Dla pozostałych kandydatów opłaty te wynoszą po 100 zł. Kandydaci z Wyższej Szkoły Europejskiej w Krakowie i Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu zwolnieni są z opłaty wpisowej.

Pierwszy raz studenci Informatyki II stopnia, którzy uzyskali średnią ocen z toku studiów I stopnia co najmniej 4,2 i złożą do 25 marca 2014 roku komplet dokumentów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym, mogą ubiegać się o stypendium od pierwszego semestru studiów! Dzięki utrzymaniu odpowiedniej średniej, stypendium to może zostać rozszerzone na kolejne semestry.

Kandydaci, którzy ukończyli studia w ciągu ostatniego roku i wszystkie egzaminy oraz zaliczenia uzyskali w pierwszym terminie zapłacą niższe czesne. Każdego semestru będą płacić o 185 zł mniej niż ich koledzy, którym sesja nie poszła tak dobrze. WSIiZ konsekwentnie wspiera solidnych studentów i zachęca do systematycznego studiowania.
Równolegle prowadzona jest także rekrutacja na studia niestacjonarne.

W ofercie znajduje się pięć specjalności.

Nie zwlekaj, złóż podanie już teraz
Podania na studia można składać od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00 – 16:00 w Dziale Rekrutacji Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, pokój RA8 (parter). Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. Tel: 17 866 11 88 lub 17 866 11 99, a także wysyłając e-mail: rekrutacja@wsiz.rzeszow.pl

Pełna oferta kierunku Informatyka dostępna na stronie www.kandydaci.wsiz.rzeszow.pl.