Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zaprasza wszystkich zainteresowanych na wykład otwarty, który poprowadzi dr hab. Bartosz Brożek pod tytułem „Wielka scholastyka. Rozum w opozycji do wiary".

Wykład odbędzie się 27 października 2010 roku o godzinie 18 w sali RA3. Dzięki internetowym łączom elektronicznym będzie można połączyć się z siedzibą Wyższej Szkoły Europejskiej w Krakowie i wysłuchać wykładu.

Cykl wykładów „Nauka a religia ” jest kontynuacją współpracy między uczelniami, którą zapoczątkował w 2009 roku cykl „Nauka i wielkie pytania”.

Tekst: Agnieszka Sadaj