27 listopada w murach rzeszowskiej uczelni odbędzie się spotkanie ze znaną psycholożką dziecięcą Agnieszką Stein. To niecodzienna okazja, aby w spokojnej atmosferze zyskać cenną wiedzę na delikatny i bardzo ważny temat dotyczący rozwoju seksualności człowieka na wczesnym etapie jego życia.


Agnieszka Stein (archiwum prywatne)

Jak przekonuje współczesna psychologia dziecięca, dobre przygotowanie rodziców i nauczycieli zwiększa szanse dzieci na harmonijne przeżywanie seksualności i bliskich relacji w dorosłym życiu. Podczas poniedziałkowego spotkania, rozwój seksualny dzieci i młodzieży będzie dyskutowany z perspektywy psychologicznej, jako naturalny element rozwoju psychospołecznego człowieka. Wiedza naukowa zostanie zaprezentowana z poszanowaniem wrażliwości tematu.

W trakcie wykładu zostaną poruszone m.in. takie kwestie, jak różnice między seksualnością a erotyką, różnice w interpretacji podobnych zachowań u dzieci i u dorosłych, zachowania naturalne a odbiegające od normy albo rozpoznawanie symptomów, że dziecko jest wykorzystywane seksualnie.

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności, które pozwolą im efektywnie rozwiązywać problemy podopiecznych i wspierać ich rozwój w tym obszarze. Szkolenie ostatecznie przełoży się też na zwiększenie bezpieczeństwa emocjonalnego i fizycznego dzieci. Część spotkania poświęcona będzie dyskusji na tematy szczegółowe interesujące uczestników.

Prowadząca szkolenieAgnieszka Stein jest wysoko wykwalifikowaną psycholożką dziecięcą, posiadającą wieloletnie doświadczenie w pracy z rodzicami, dziećmi i wychowawcami. Od lat jest czołową propagatorką nurtu Rodzicielstwa Bliskości w Polsce.Stein jest także autorką popularnych publikacji na temat psychologii rozwojowej, m.in. „Akcja Adaptacja” na temat początków dziecka w przedszkolu czy „Dziecko z bliska”, która była pierwszą polską książką na temat Rodzicielstwa Bliskości. Jest też współautorką książki pt. „Potrzebna cała wioska” na temat roli otoczenia w wychowaniu dzieci. Jej publikacje doczekały się wielu dodruków i rozeszły w wielotysięcznych nakładach.

Szkolenie odbędzie się 27.11 (poniedziałek) w głównym budynku Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie przy ulicy Sucharskiego 2 w Sali A53. Początek o godzinie 17:00.

W spotkaniu mogą wziąć udział wszystkie zainteresowane osoby. W szczególności zapraszamy rodziców, opiekunów i wychowawców dzieci, nauczycieli, a także studentów kierunków psychologicznych i pedagogicznych. Liczba miejsc jest ograniczona. Aby zapewnić sobie wstęp na szkolenie, wystarczy wypełnić formularz rejestracyjny po linkiem formularz.wsiz.pl/psychologiadzieci

Organizatorami wydarzenia są Klanzowy Klub Świadomego Rodzica, Podkarpackie Stowarzyszenie dla Aktywnych Rodzin oraz Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Oficjalnym partnerem szkolenia jest Polskie Radio Rzeszów.

Inicjatywa realizowana jest w ramach projektu KLANZOWY KLUB ŚWIADOMEGO RODZICA, finansowanego z budżetu Funduszy Inicjatyw Obywatelskich MRPiPS.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta Rzeszowa. Patronat medialny zapewniają TVP3 Rzeszów, Gazeta Codzienna Nowiny, nowiny 24.pl oraz intro.media.