Ponad 300 uczniów podkarpackich szkół podstawowych i gimnazjalnych świętowało Dzień Europy, który odbył się w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Organizatorami wydarzenia były Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Rzeszów, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej oraz rzeszowski punkt sieci Eurodesk.

Czego nie mogło zabraknąć na obchodach Dnia Europy? „Ody do radości”, żółtych tulipanów i mnóstwa uśmiechniętych twarzy uczniów, z których większość nie pamięta czasów sprzed polskiej akcesji. W tym roku motywem przewodnim uroczystości był Europejski Rok na rzecz Rozwoju.

-Europejski Rok na Rzecz rozwoju został ustanowiony, aby podsumować realizację Milenijnych Celów Rozwoju, z roku 2000. Kolejnym istotnym powodem było dostarczenie obywatelom Unii informacji na temat wsparcia, nie tylko finansowego, ale również technicznego oraz materialnego. Mało osób zdaje sobie sprawę, iż Unia Europejska jest największym dawcą pomocy rozwojowej na świecie – mówi Sylwia K. Mazur z PIE ED – Rzeszów.

-Wydarzenie miało na celu zwrócenie uwagę młodych Europejczyków na kwestię pomocy rozwojowej, która w dalszym ciągu jest mylona z pomocą humanitarną. Dzięki naszemu wydarzeniu, młodzież poznała projekty wspierające m.in. walkę o równouprawnieni kobiet w Tanzanii (Dania), pomoc osobom z chorobami psychicznymi we Wspólnocie Niepodległych Państw (Litwa) czy walkę równy dostęp do służby zdrowotnej w Ekwadorze (Belgia) – dodaje Ewa Nowak – Koprowicz z rzeszowskiego RODM.

Obchody były pretekstem do spotkania szkolnych klubów europejskich, z których część podzieliła się dobrymi praktykami funkcjonowania. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie opowiedzieli o projekcie dotyczącym rocznicy stulecia wybuchu I wojny światowej, natomiast gimnazjaliści z Głogowa Młp. podzielili się wrażeniami z projektu Comenius pod nazwą „Leadership”. Głogowianie (najmłodsi w międzynarodowym zespole) zaprezentowali fragmenty podręcznika o przywództwie oraz pokazali zdjęcia z wizyt w krajach partnerskich (m.in. Turcja, Litwa, Włochy).

Monika Lewicka z Regionalnego Punktu Informacyjnego Eurodesk przedstawiła możliwości, które młodym ludziom daje obecność we Wspólnocie – od wolontariatu, przez staże, aż po oferty pracy. Uczestnicy poznali również narzędzia, które mają im pomóc w poszukiwaniach.

Całe wydarzenie przeplatane było konkursami z licznymi nagrodami. Tegoroczne obchody swoją obecnością uświetnił Syriusz – oficjalna maskotka Unii.

Dzień Europy to święto obchodzone 9 maja w rocznicę przedstawienia przez francuskiego ministra spraw zagranicznych planu utworzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, znanego szerzej jako Plan Schumana.