Instytut Badań nad Cywilizacjami oraz Studenckie Koło Naukowe IBnC zapraszają na nowy cykl wykładów pt. „Kaukaz – historyczne wyzwanie Rosji”, który zostanie zainaugurowany 20 marca 2014 roku (czwartek), o godz. 15:30, w siedzibie WSIiZ w Rzeszowie w sali RA 53.

Pierwsze ze spotkań będzie dotyczyło historii (Wojny Kaukaskiej, ekspansji Moskwy, rzezi Ormian, dyktatury Stalina, krwawiącej Gruzji, wojen czeczeńskich oraz prezydentury Gorbaczowa) oraz grup etnicznych zamieszkujących ten górzysty obszar. Poprowadzi je Wiktor Trybus – specjalista od spraw Wschodu. Wykład będzie wprowadzeniem do kolejnych spotkań zajmujących się partykularnymi problemami regionu w kontekście relacji z Rosją.

Tematy kolejnych spotkań:

  • Od upadku Imperium po Soczi
  • Masowe łamanie praw człowieka przez wojska rosyjskie
  • Terroryzm kaukaski, czyli nie tylko o działalności czarnych wdów
  • Geopolityczne znaczenie Kaukazu.

Terminy kolejnych wykładów zostaną podane już wkrótce.

Partnerami wydarzenia są Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej oraz Koło Politologów WSIiZ.