Znakomici dziennikarze „Polityki”, „Rzeczpospolitej” i Telewizji Polskiej, wsparcie merytoryczne Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich i atrakcyjne tematy, m.in. „Dziennikarstwo on-line”- to niektóre atuty Elitarnej Szkoły Dziennikarstwa, którą uruchomiła Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Pierwsze zajęcia Elitarnej Szkoły Dziennikarstwa odbędą się 11 października 2014 roku. Intensywne zajęcia będą miały charakter warsztatowy i poprowadzą je wybitni praktycy, wybrani przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, które jest partnerem kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna WSIiZ.

Będą to: Zbigniew Rytel – dziennikarz, dokumentalista, autor kilkudziesięciu nagradzanych filmów dokumentalnych i reportaży o tematyce sportowej, współpracownik TVP; Igor Janke – dziennikarz, publicysta i komentator polityczny, redaktor „Rzeczpospolitej”, szef serwisu blogowego Salon24.pl; Jerzy Haszczyński – dziennikarz, reporter, korespondent „Rzeczpospolitej”; Jagienka Wilczak – dziennikarka i publicystka tygodnika „Polityka”, w którym kieruje działem „Ludzie i Obyczaje”. Autorka książki „Musicie zabić”.

Kto może wziąć udział
„Elitarna Szkoła Dziennikarstwa” skierowana jest do maturzystów wybranych szkół ponadgimnazjalnych z województwa podkarpackiego, którzy udzielają się w szkolnych mediach i mogą wykazać się dziennikarskim doświadczeniem. W tegorocznej edycji ESD może wziąć udział maksymalnie 20 maturzystów. Aby zgłosić chęć uczestnictwa w projekcie uczniowie powinni przesłać na adres WSIiZ (35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2) z dopiskiem „Elitarna Szkoła Dziennikarstwa” list motywacyjny (maks. 4 000 znaków), w którym uzasadnią dlaczego to właśnie oni powinni zostać adeptami ESD. Ze wszystkich nadesłanych kandydatur Dziekani Wydziału Administracji i Nauk Społecznych wyłonią 20 uczniów. 25 września ogłoszone zostaną wyniki rekrutacji do Elitarnej Szkoły Dziennikarstwa.

Cel projektu
– W ramach projektu maturzyści będą uczestniczyć w warsztatach prowadzonych przez wybitnych praktyków, dziennikarzy ogólnopolskich mediów. Tematyka zajęć będzie dotyczyć m.in. dziennikarstwa online, dokumentu telewizyjnego oraz pracy korespondenta zagranicznego. Młodzież będzie doskonalić swoje umiejętności jasnego i trafnego formułowania myśli w słowie pisanym i mówionym – wyjaśnia dr Maciej Ulita, Prodziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych WSIiZ ds. kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna.

Elitarna Szkoła Dziennikarstwa jest częścią projakościowego projektu, który kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna WSIiZ realizuje ze środków wygranych w konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego za najlepszy program studiów o profilu praktycznym. Kierunek ten zdobył drugie miejsce w Polsce w tym prestiżowym konkursie i nagrodę pieniężną w wysokości miliona złotych na dalszy rozwój i podnoszenie jakości kształcenia.

Patronat nad Elitarną Szkołą Dziennikarstwa objął Podkarpacki Kurator Oświaty.