Nigdy nie jest za późno, by nauczyć się obsługi komputera, opanować jeszcze jeden język obcy czy zacząć profesjonalnie tańczyć. Udowodnili to absolwenci poprzednich edycji Akademii 50+, działającej przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Podczas tegorocznej, już szóstej, edycji Akademii, na słuchaczy czeka wiele ciekawych zajęć i możliwości do rozwijania swoich pasji.

– Każdy wiek jest dobry na rozwój intelektualny i fizyczny. Jesteśmy tego świadkami z roku na rok prowadząc zajęcia w Akademii 50+. Naszym słuchaczom oferujemy zarówno wykłady, zajęcia dodatkowe, jak i warsztaty – mówi dr Monika Struck-Peregończyk, wykładowca WSIiZ.

Wykłady odbywają się dwa razy w miesiącu i trwają po około 2 godziny lekcyjne. Zakres tematyczny wykładów obejmuje takie zagadnienia jak: problemy współczesnego świata i Polski, turystyka (ciekawe miejsca w regionie, kraju i na świecie), wielokulturowy świat (obyczaje, religie), kultura (historia i współczesność: literatura, muzyka), administracja państwowa a obywatel, filozofia i etyka, finanse w życiu obywatela, informatyka, zdrowie i medycyna, zdrowy styl życia.

Na pierwszym spotkaniu słuchacze dokonują wyboru tematów wykładów spośród tematów zaproponowanych przez pracowników WSIiZ. Okazjonalnie wykłady prowadzą specjalnie zaproszone osoby spoza uczelni.

– Proponujemy słuchaczom kilkanaście typów zajęć dodatkowych, warunkiem uruchomienia poszczególnych z nich jest zebranie się odpowiedniej ilości chętnych (w zależności od typu zajęć, od 8-15 osób). Są to np: zajęcia językowe: j. angielski, niemiecki, włoski, francuski, zajęcia komputerowe, fotograficzne, malarstwo i rysunek, Klub Tańców Etnicznych, Klub Gospodyń Miejskich, Nordic walking, trening pamięci i koncentracji uwagi, grupa sportowa – siłownia, siatkówka, koszykówka, piłka nożna, kometka, jazda konna, kuchnia okolicznościowa, kuchnia regionalna – wyjaśnia Monika Struck-Peregończyk.

Akademia 50+ oferuje też warsztaty jednorazowe – kilkugodzinne warsztaty: np. analiza składu ciała z wykorzystaniem urządzenia InBody 170, nauka wytwarzania kosmetyków „home-made”, pokazy zabiegów kosmetycznych, warsztaty dot. skutecznej komunikacji.

Przy Akademii 50+ działa również Klub Wolontariusza, organizowane są wycieczki, słuchacze mogą także korzystać z ulg w zakupie biletów do Filharmonii Podkarpackiej i Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie.

Słuchacze Akademii 50+ mają możliwość zakupienia karnetów na zajęcia w klubach fitness CALYPSO w Rzeszowie w wyjątkowo promocyjnej cenie (55 zł zamiast 149 zł). Karnet obejmuje możliwość nielimitowanych wejść i korzystania z wszystkich zajęć, siłowni oraz sauny. Klub prowadzi też specjalne zajęcia kierowane dla osób starszych – „Aktywny Senior”.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 17 866 12 78 lub bezpośrednio w Sekretariacie Akademii przy ul. Sucharskiego 2, pok. 51 w dniach dyżurów – w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. 9.00-11.00, w środę w godz. 14.00-16.00, a także pisząc na adres akademia50@wsiz.rzeszow.pl. Rekrutacja prowadzona będzie w dniach 20 września – 10 października.

Akademia 50+ działa od semestru zimowego 2011/12, rok akademicki 2016/2017 będzie szóstym rokiem jej działalności. Działalność Akademii ma na celu kształtowanie aktywności umysłowej, emocjonalnej i fizycznej osób powyżej 50. r.ż. oraz poszerzanie ich wiedzy i umiejętności w zakresie różnych dziedzin.

Więcej informacji: wsiz.rzeszow.pl/akademia50plus