Bank Zachodni WBK w ramach programu Santander Universidades, do którego należy także Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, zaprasza pracowników naukowych zainteresowanych tematyką globalizacji do aplikowania do programu realizowanego przez Uniwersytet w Pensylwanii.

 

Szczegóły programu:

Organizator wydarzenia: Lauder Institute, Wharton School, Uniwersytet w Pensylwanii
Temat: „The Future of State”
Miejsce: Filadelfia, USA
Termin: 15-18 kwietnia 2014 roku
Termin nadsyłania zgłoszeń: 1 marca 2014 roku
Grupa docelowa: pracownicy naukowi uczelni należących do globalnej sieci Santander Universidades
Szczegółowe informacje: pobierz plik
Link do złożenia aplikacji przez kandydatów: aplikuj
Koszty: Koszty transportu do/z Filadelfii pokrywane są przez WSIiZ. Pozostałe koszty udziału w programie finansuje Santander Universidades.

Kandydatury zawierające: CV oraz list motywacyjny w języku angielskim prosimy przesłać do koordynatora Programów Globalnych Santander Universidades, do Pana dra Roberta Góry do dnia 24 lutego 2014 roku.

Złożenie aplikacji do udziału w programie będzie możliwe po zaakceptowaniu kandydatury przez Uczelnię, o czym zatwierdzeni kandydaci zostaną poinformowani przez koordynatora do dnia 28 lutego 2014 roku.

Po otrzymaniu pozytywnej informacji zwrotnej od koordynatora kandydaci powinni samodzielnie złożyć aplikacje zgodnie z wytycznymi Uniwersytetu w Kolonii.

Szczegółowe informacje o programie Santander Universidades:
www.santanderuniversidades.pl
www.santander.com/universities