Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie rozpoczyna realizację projektu „Przedsiębiorcze szkoły”, którego celem jest opracowanie zestawu innowacyjnych narzędzi dydaktycznych przeznaczonych do wykorzystania na przedmiocie „Podstawy przedsiębiorczości” w szkołach ponadgimnazjalnych.

20 września 2010 roku w murach Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie odbędzie się seminarium rozpoczynające projekt. Przedstawiona zostanie na nim idea projektu oraz możliwości współpracy.

PROGRAM SEMINARIUM
9.40 – 10.00: Rejestracja uczestników, przekazanie materiałów informacyjnych
10.00 – 10.15: Przywitanie uczestników, informacja o projekcie
dr Marta Czyżewska, Kierownik projektu
10.15 – 10.45: Innowacyjne narzędzia wspierające nauczanie przedsiębiorczości
Elżbieta Tarnawska, Asystent kierownika projektu
10.45 – 11.30: Prezentacja gier symulacyjnych wykorzystywanych w procesie nauczania Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania
Wojciech Pitura, Koordynator gier symulacyjnych
11.30 – 11.45: Przerwa na kawę
11.45 – 13.45: Diagnoza problemów i potrzeb w nauczaniu przedsiębiorczości w szkołach ponadgminazjalnych
dr Barbara Przywara, Koordynator merytoryczny badań
13.45 – 14.00: Podsumowanie seminarium
14.00: Lunch

Formularz zgłoszeniowy

W razie pytań prosimy o kontakt z Sekretarzem projektu p. Małgorzatą Latochą – nr telefonu 17 866 11 21 lub e-mail mlatocha@wsiz.rzeszow.pl.

Zapraszamy również do odwiedzenia naszej strony internetowej www.przedsiebiorczeszkoly.pl